Da li se psi igraju ili tuku? Naučite da procenite pseće nežnosti i grubosti

Ako se dva psa hvataju u koštac i to vam se čini pregrubo, uz režanje, udaranje i ujedanje, treba li da intervenišete i kako?

Komentari