Životni vek kornjače ljubimca: Koliko dugo može da živi u kućnim uslovima i od čega to zavisi?

Dok neke vrste požive oko polovine ljudskog života, ima kornjača koje po godinama mogu da “prešišaju” svoje vlasnike

Komentari