Danas obratite pažnju na dugovečne stanovnike vode i kopna koji svoje kuće stalno nose na leđima

Svetski dan kornjača, 23. maj, apeluje na svest ljudi o boljoj zaštiti životinja čije preživljavanje znači i opstanak čitavog čovečanstva

Komentari