04.09.2013 - 21:11

Veliki šnaucer (Riesenschnauzer)

FCI  KLASIFIKACIJA (FCI No. 181)
GRUPA II – Pinčeri i  šnauceri  – molosi i švajcarski pastirski psi
Sekcija: 1 – Pinčeri i šnauceri
Podsekcija 1.2- Šnauceri
Sa radnim ispitom

Opšti izgled: Veliki šnaucer treba da bude što je moguće vernija, znatno uvećana i pojačana slika srednjeg šnaucera, u svemu jedan prkosan borbeni pas. Mir i prisebnost, udruženi sa temperamentom i neustrašivom borbenošću, brzina, izdržljivost i nepodmitljiva vernost uz to otpornost prema klimatskim uslovima, njegova oštra dlaka, podesna za rad, veoma snažne zadnje noge, izdašan i brz hod, karakterišu velikog šnaucera kao jakog i žilavog radnog psa. Njegov izgled koji uliva poštovanje naglašen je i njegovom veličinom.

Glava: Izdužena glava je snažna, zavisno od pola i uvek prilagođena težini psa. Nikakvi jako izraženi obrazi ne smeju kvariti pravougaoni oblik glave (sa bradom). Zvakaća muskulatura je dobro ugrađena. Linija nosnika prekinuta je umerenim stopom i paralelna je sa linijom čela. Ulegnuta linija glave i ovnujski nos su mane. Njuška je obzirom da se radi o radnom psu jaka i završava sa tupim klinom, sa punom sunđerastom i crnom nosnom pečurkom. Usne treba da su dobro priljubljene i crne.

Zubalo: Najveću pažnju treba obratiti na veoma snažno, potpuno, makazasto zubalo.

Uši: Uši su ravnomerno odrezane, a nekupirane su u obliku slova “V” priljubljene uz glavu.

Oči: Oko je ovalno i tamno, napred upravljenog pogleda. Vidljive vežnjače predstavljaju manu.

Vrat: Snažno je nasađen i svojim jakim izraženim potiljkom odaje ogromnu snagu velikog šnaucera. Kod plemenitih pasa vrat je suv.

Telo: Veliki šnaucer treba da pokaže snagu šnaucerske prirode. Snažne grudi, rebra su pljosnata, u poprečnom preseku ovalna i dosežu do preko lakta pri dobro zasvođenim rebrima. Grudna kost treba da se blago uzdiže prema pribranom trbuhu. Slabine su snažne i kratke. Kratka, čvrsta leđa pokazuju lagani, plemenit uspon u gornjoj graničnoj liniji, koju sačinjavaju prvi pršljenovi grebena, snažna leđa i lako zaobljene sapi do korena repa. Dužina tela otprilike odgovara visini grebena.

Rep: Visoko usađen rep nošen u skladu sa temperamentom psa. On ne treba da je suviše dugačak, odrezan po pravilu iza trećeg, a najviše iza četvrtog pršljena.

 Prednje noge: Koso postavljene plećke i pljosnate ali snažne mišićave nadlaktice su dobro uglovane. Podlaktica stoji posmatrano sa svih strana vertikalno, jake su i razvijene. Uski položaj prednjih nogu je mana.

Zadnje noge: Prema zahtevima koji se postavljaju jednom nadasve valjanom radnom psu, ovaj treba da ima zadnje noge postavljene pod dobrim uglom. Skočni zglobovi su naročito snažni, a mišićave butine su kose. Slabe zadnje noge su mana.

Dlaka: Najveću pažnju treba obratiti na oštru dlaku velikog šnaucera. Cilj odgajivanja je pas sa oštrim dlačnim pokrivačem, koji se sastoji od oštre kostresaste dlake i podlake, oštre dlake na gornjem delu glave, sa snažnom bradom i obrvama. Duga jareća brada nije dozvoljena, ali odgovara imenu, kao karakterističan znak šnaucera.

Boja: Veliki šnaucer se javlja u crnoj boji i boji biber so. Crni psi ne smeju imati nikakve bele belege.

Visina: Visina grebena velikog šnaucera je 60-70 cm.

Oba varijeteta dobijaju CACIB i oba podležu ispitu rada.

Karakteristike rase

Prikladan za stan

Odan

Prikladan za auto

Društven

Prikladan za decu

Teritorijalan

Prikladan za druge ljubimce

Lak za obuku

Zdravlje

Pas za rad

Inteligencija

Čuvar