05.09.2013 - 19:22

Veliki minsterlendski ptičar (Grosser Munsterlander Vorstehhund)

FCI  KLASIFIKACIJA (FCI No. 118)
GRUPA VII – Ptičari
Sekcija: 1 – Kontinentalni ptičari
Podsekcija: 1.2 – Tip Španijel
Sa radnim ispitom

Upotreba: Svestrano upotrebljiv radni lovački pas. Njegova snaga dolazi do izražaja pri radu posle pucnja.

Istorijat: Istorijski razvoj velikog minsterlendera ide unazad do belo-šarenog psa za ptice i psa tragača u srednjem veku, preko cunjavaca, prepeličara i pasa ptičara 19. veka. Veliki minsterlender pripada kao i mali minsterlender i nemački dugodlaki ptičar porodici dugodlakih nemačkih ptičara, čiji je planski uzgoj otpočeo krajem 19. veka. Pošto je udruženje nemačkog dugodlakog ptičara („Deutsch Langhar – Verein”), 1909. konačno isključio crnu boju iz uzgoja, preuzeo je 1919. novoosnovani savez za uzgoj dugodlakog crno-belog minsterlenderskog ptičara („Verein fur die Reinzucht des Langharigen Schwarz – Weisen Munsterlander Vorstekhundes”], uzgoj crno-belog dugodlakog ptičara. Posle prihvatanja pre svega u zapadnom Minsterlandu i Nidersahsenu, preostalih dugodlakih pasa, Savez je 1922. otpočeo sa planskim uzgojem velikog minsterlendera. Početnu listu činila su 83 psa. Potomci iz parenja između pasa sa početne liste upisivani su u rodovnu knjigu velikog minsterlendera (ZGM).

Opšti izgled: Snažna, mišićava građa tela, pri tome odsečna ukupna slika, izraz inteligencije i plemenitosti. Suve spoljne linije.

Proporcije: Dužina tela i visina grebena treba da su po mogućnosti iste. Dužina tela može da prevazilazi visinu grebena za 2 cm.

Karakter: Najznačajnije osobine su vodljivost, laka shvatljivost i pouzdana upotrebljivost za lov, naročito posle pucnja. Živahne naravi bez nervoze.

Glava: Plemenita i pravougaona sa neznatnim stopom i mudrim izrazom, izražena muskulatura donje vilice.

Nos: Ravan nosnik sa izraženom crnom nosnom pečurkom.

Njuška: Snažna, duga i za upotrebu dobro oblikovana.

Usne: Ne preklapaju se.

Zubalo: Snažno i potpuno (42 zuba sa izraženim očnjacima) i besprekornim makazas- tim ugrizom.

Oči: Sto tamnije to bolje.

Uši: Široke, usađene prilično visoko, na donjem delu zaobljene, dobro priležuće.

Vrat: Snažan, dobro mišićav, plemenito zasvođen.

Telo

Greben: Srednje visok, dug, dobro mišićav.

Grudi: Široke posmatrano od napred. Posmatrano sa strane duboke sa jasnim pred- grudima.

Leđa: Kratka, čvrsta, ravna sa blago padajućim sapima.

Slabine: Izražene, zaštićene blagom muskulaturom.

Sapi: Duge, široke, blago padajuće, dobro mišićave.

Stomak: Blago prikupljen, ravan, tanak. Prepone kratke i visoko postavljene.

Prednje noge: Plećka prileže čvrsto na grudni koš, korektni uglovi, ravne, jake i dobro mišićave, elastično došaplje. Dobro zatvorene, srednje duge, okruglaste šape, zaperci.

Zadnje noge: Snažna i napeta mišićavost, vertikalno postavljene, korektna uglovanost kolenog i skočnog zgloba. Šape su kao na prednjim nogama. Zaperci se odstranjuju.

Kretanje: Korak i kas elastični, osvajaju prostor sa dalekim iskorakom. Galop elastičan, punog zamaha sa potrebnim potiskom, dalek skok.

Koža: Napeta.

Dlaka: Duga i gusta, ipak jednostavna, ni uvijena ni odstojeća što ometa upotrebu u lovu. Tipična duga dlaka. Kod mužjaka, ali i kod ženki, dlaka mora biti posebno duga. Najduža dlaka na repu treba da je približno na njegovoj sredini. Dlaka na ušima treba da je duga (dobre rese) i treba da jasno prelazi donju ivicu uva (bez kožnih ušiju). Na glavi dlaka je kratka i priležuća.

Boja: Bela sa crnim pločama i tačkama ili crno melirano. Glava je crna, eventualno sa belom lisom.

Veličina: Visina grebena mužjaka 60-65 cm, ženki 58-63 cm. Težina oko 30 kg.

Mane

Glava: Suviše široka lobanja, suviše izražen stop.

Nos: Ispupčen, štukasta njuška, potpuno depigmentisana nosna pečurka ili sa tačkicama.

Njuška: Usne koje nisu spojene ili su obešene.

Zubalo: Lakše mane – Klještast zagriz, odsustvo Pl ili M3.

Ozbiljne mane: Prognatizam gornje ili donje vilice.ukršten zagriz, odsustvo sekutića ili očnjaka, od P2-P4 ili od M1-M2.

Oči: Suviše svetle, upadljivo crvena očna režnjača, entropijum, ektropijum.

Uši: Nisko usažene, odvojene od glave (odstojeće).

Vrat: Suviše kratak, suviše dugačak, suviše širok, suviše mršav, prisustvo podgušnjaka.

Greben: Nedovoljno elastičan, suviše kratak.

Grudi: Bačvaste, uske, nedovoljno spuštene, bez izraženog sternuma.

Leđa: Suviše duga, sedlasta.

Slabinski deo: Nedovoljno mišićav, neskladan prelaz ka sapima. Suviše visoke sapi.

Sapi: Kratke, uske, suviše oborene.

Stomak: Suviše podignut, upao.

Rep: Nošen sa strane ili uvijen iznad leđa, prelomljen,.

Prednje noge: Otvoreni uglovi, odvojeni laktovi ili okrenuti na unutra, suviše slabo šaplje, u polje ili unutra uvrnute šape.

Zadnje noge: Suviše otvoreni uglovi, kravlji ili bačvast stav, širok ili uzan stav.

Šape: Mačije, suviše okrugle, suviše duge, zečije, suviše skupljeni ili razmaknuti prsti.

Kretanje: Suviše kratak korak i kas, kratak, suviše krut galop, nedovoljan potisak zad- njih nogu.

Diskvalifikacione mane:

Nasledne mane svih vrsta kao što su: Strah od pucnja, različit stepen osetljivosti na pucanj, strah od divljači koja ujeda, nepoverljivost prema stranim osobama.

Nasledne bolesti kao što su: Epilepsija, aseptična nekroza nadlaktice, (hramanje prednjih nogu), spontano kidanje ukrštenog ligamenta, monorhid ili kriptorhid, entropija ili ektropija.

Nasledni nedostaci vilice ili zuba kao što su: prognacija gornje ili donje vilice, ukršten zagriz, odsustvo sekutića ili očnjaka, molara ili premolara.

Nasledne mane u pigmentaciji kao što je potpuno depigmentisana nosna pečurka.

Mane u boji: Boje koje ne odgovaraju onima koje zahteva standard.

Lake mane zagriza i zubala (klještast zagriz), udvojeni Pl, odsustvo najviše 2XP1 ili M3 ne predstavljaju prepreku da jedinka uđe u selekciju za razmnožavanje.

N.B. Mužjaci treba da imaju dva normalno razvijena testisa, potpuno spuštena u skrotum.

Karakteristike rase

Prikladan za stan

Odan

Prikladan za auto

Društven

Prikladan za decu

Teritorijalan

Prikladan za druge ljubimce

Lak za obuku

Zdravlje

Pas za rad

Inteligencija

Čuvar