05.09.2013 - 12:33

Švedski pas za lov losova (Jamthund)

FCI  KLASIFIKACIJA (FCI No. 42)
GRUPA V – Špic tip i primitivni tip pasa
Sekcija 2 – Nordijski lovački psi
Radni ispit obavezan u nordijskim zemljama

Opšti izgled: Jemtlandski pas treba da je veliki špic, uspravnih špicastih ušiju i iznad leđa nošenog, dobro ali ne oštro zavijenog repa. Telo je snažno, zatvoreno ali ipak elastično, suvo i dobrog držanja. Telo ne sme biti dugo niti preteško. Pas treba da odaje utisak odvažnosti, energičnosti, a uprkos tome da je smiren.

Glava: Treba da je duguljasta, suva i proporcionalno široka između ušiju. Krov lobanje treba da je blago zaobljen. Stop je jasan, ali ipak ne oštro obeležen. Obrazi su ravni. Njuška je nešto kraća od lobanje i treba da je deblja u korenu i ravnomerno se ali ne naglašeno sužava ka vrhu. Posmatrano sa strane ili odozgo ne srne delovati špicasto. Nosnik je ravan, širok i snažan i sa širokim nosnim ogledalom. Usne treba napeto da obuhvataju vilice. Sekutići gornje vilice treba tesno da naležu preko sekutića donje vilice.

Uši: Treba da su visoko usađene, krugo uspravno stojeće, špicaste i blago pokretne. Dužina ušiju treba da iznosi nešto više od širine korena uva. Unutrašnje strane ušiju bogato su odlakane.

Oči: Treba da su braon. Ne smeju biti izbuljene. Pogled je živahan ali deluje umirujuće. Očni otvor je blago ovalan.

Vrat: Dobrog držanja, dug, suv i snažan.

Telo: Suvo i snažno. Dužina tela nešto je veća od visine grebena. Leđa treba da su ravna i padajuća od grebena ka sapima. Slabine su dobro razvijene i široke. Sapi su široke i samo su neznatno padajuće. Grudi su duboke sa dobro zaobljenim grudnim košem. Trbuh je blago prikupljen.

Noge: Treba da su suve, ravne i snažne. Plećke su duge i koso postavljene. Laktovi naležu dobro na grudni koš. Posmatrano od pozadi zadnje noge su ravne i paralelne. Gledano sa strane jasno uglovane u kolenom i skočnom zglobu. Šape treba da su snažne, ravno postavljene i blago duguljaste sa prisno zatvorenim prstima.

Rep: Visoko usađen, srednje dug i ravnomerno debeo. Treba da je dobro odlakan, ipak bez zastavice. Treba da je dobro zavijen, iznad ili prisno na leđima nošen.

Odlakanost: Dlaka se sastoji delimično od duže, jake ali prilično polegle pokrovne dlake i delom od kraće mekše i svetlije podlake. Najcenjenija je dlaka boje čađi. Na glavi i prednjim stranama nogu dlaka treba da je kratka i ravna, nasuprot dužoj na grudima, vratu i repu, kao i na zadnjim stranama prednjih nogu i butina.

Boja: Od tazmnije ili svetlije sive. Svetio sivi ili čađavi delovi na njušci, obrazima i guši daju jemtlandskom psu karakterističan izgled. Iste oznake treba da su na stomaku, nogama i donjoj strani repa.

Visina: Mužjaci 57-65 cm, idealno 61 cm a ženke 52-60 cm, idealno 56 cm.

Mene: Žuto oko, prelomljen rep, krem oznake na leđima, prekratka dlaka, tanke kosti, kratak rep, pravo nošen rep.

Teške mane: Jedinke sitne gradje, nedostatak   P1 ili nekog od zuba, previše teška i limfatična gradja.

NB: Mužjaci moraju imati dva pravilno razvijena I postavljena testisa.

Karakteristike rase

Prikladan za stan

Odan

Prikladan za auto

Društven

Prikladan za decu

Teritorijalan

Prikladan za druge ljubimce

Lak za obuku

Zdravlje

Pas za rad

Inteligencija

Čuvar