05.09.2013 - 12:46

Švedski ovčarski špic (Vastgotaspets)

FCI  KLASIFIKACIJA (FCI No. 14)
GRUPA V – Špic tip i primitivni tip pasa
Sekcija 3 – Nordijiski pastirski psi i psi čuvari
Bez radnog ispita

Kratak istorijski pregled: Smatra se da švedski pastirski pas predstavlja jednu od autentičnih švedskih rasa, mada njegova sličnost sa velškim korgijem nije savršeno razjašnjena. Teško je reći da li su Vikinzi ponovo vratili pse ovog špic tipa iz Engleske u Švedsku. Moderna kinološka istraživanja nastoje da pokažu da je rasa nastala u Švedskoj. Grof Bjem von Rozen im je povratio slavu prepoznajući ih i opisujući ih kao švedsku rasu, a njihovo postojanje je zapazio početkom 40-tih godina. Praveći spisak pasa koji naseljava- ju Vastergotland regiju i, naročito, okolinu grada Vara, otkrio je malobrojnu, ali homogenu populaciju. Bilo je to na početku ozbiljnog uzgoja koji je, naročito, bio delo direktora škole K.G. Cetersena. On je, sa uspehom, vodio istraživanje homogenog tipa, ne izgubivši njegov instikt da predvodi stada.

Opšti izgled: Mali, kratkonogi pas, snažan i hrabar. Izgled i izraz svedoče o požrtvovanom, živahnom i energičnom psu.

Važne proporcije: Odnos između visine grebena i dužine tela treba da je 2/3.

Ponašanje – karakter: Požrtvovan, energičan, hrabar i živahan.

Glava

Lobanjska regija: Glava treba da je prilično duga i jasnih kontura, lobanja skoro ravna. Gledana od napred, treba da formira jedinstven klin od lobanje do nosa. Stop je dobro istaknut.

Predeo lica

Nosna pečurka: Jantar crna.

Njuška: Gledano sa strane, treba da izgleda prilično kvadratično i treba da je nešto kraća od lobanje.

Usne: Savršeno spojene.

Zubi: Savršen i pravilan makazast zagriz; zubi dobro razvijeni i pravilni.

Oči: Srednje veličine, ovalnog oblika, tamnobraon.

Uši: Srednje veličine, zašiljene, uspravne; nisu usađene suviše nisko. Usna školjka treba da je čvrsta od osnove do vrha, pokretna i prekrivena ravnom dlakom.

Vrat: Treba da je dug, izrazito mišićav i vrlo pokretljiv.

Telo

Gornja linija: Leđa trerba da su ravna, vrlo mišićava. Krsta su kratka i jaka.

Sapi: Široke i blago povijene.

Grudni koš: Treba da je dug i dobro spušten. Rebra dobro zaobljena. Gledano od napred, treba da je ovalan; gledano sa strane elipsast. Treba da dopire do 2/5 visine prednje noge (od lakta do podloge), i gledan sa strane svojim krajem doseže do ispod lakta.

Donja linija: Stomak blago pribran.

Rep: Postoje dva tipa: dug i prirodno vrlo kratak. Kada je pas u pažnji, rep je uzdignut, ali maksimalno toliko da formira prav ugao sa leđima.

Prednje noge

Lopatica: Treba da je duga i dobro iskošena unazad.

Nadlaktica: Trerba da je blago kraća od lopatice sa kojom formira jasan ugao; dobro prileže uz rebra, ali je vrlo pokretna.

Podlaktica: Gledano od napred, treba da je blago povijena, baš koliko treba da labavo leži u nivou donjeg dela grudnog koša.

Došaplja: Elastična.

Prednje noge treba da imaju masivne kosti.

Zadnje noge: Kolena i skočni zglobovi treba da su dobro uglovani. Butine izrazito mišićave. Gledano od nazad noge treba da su paralelne. Visina potkolenice treba da je nešto veća od rastojanja od skočnog zgloba do podloge.

Šape: Srednje veličine, kratke, ovalne, okrenute pravo ispred, sa jakim jastučićima i masivnim zglobovima.

Kretanje: Harmonično, sa dobrim potiskom.

Dlaka: Srednje dužine. Pokrovna dlaka oštra, gusta i nepromočiva. Podlaka meka i gusta. Dlaka treba da je kratka na prednjim delovima nogu, nešto duža na vratu, grudnom košu i zadnjim delovima nogu.

Boja: Poželjne boje su siva, sivobraon, žutosiva ili crvenkastobraon sa tamnijom dlakom na leđima, vratu i sa strana tela. Svetlija nijansa, gore navedenih boja, susreće se na njušci, sa donje strane vrata, grudnom košu, stomaku, zadnjici, šapama i skočnim zglobovima. Na ramenima su poželjne svetle oznake u obliku remena. Bela je dozvoljena u maloj kolilčini, kao uska lisa fleka na vratu ili kao tanka ogrlica. Bele oznake dozvoljene su i na prednjim i zadnjim nogama i na grudnom košu.

Visina i masa

Visina: mužjaci 33 cm, ženke 31 cm

Dozvojena je tolerancija od ±1,5 cm

Masa: između 9 i 14 kg.

Mane: Svako odstupanje od gore navedenih tačaka smatra se greškom čije ocenjivanje stoji u tačnoj srazmeri sa stepenom izraženosti.

N.B. Mužjaci treba da imaju dva normalno razvijena testisa, potpuno spuštena u skrotum.

Karakteristike rase

Prikladan za stan

Odan

Prikladan za auto

Društven

Prikladan za decu

Teritorijalan

Prikladan za druge ljubimce

Lak za obuku

Zdravlje

Pas za rad

Inteligencija

Čuvar