05.09.2013 - 17:32

Švedski brak jazavičar (Drever)

FCI  KLASIFIKACIJA (FCI No. 130)
GRUPA VI – Goniči, tregači po krvi i srodne rase
Sekcija 1 – Goniči
Podsekcija 1.3 – Goniči malog rasta
Sa radnim ispitom

Opšti izgled: Drever treba da bude približno srednje veliki. Posmatrano sa strane treba da odaje utisak pravougaonika. Treba da je „zatvoren” i dobro podignut. Istovremeno treba da ima snažnu i dobro razvijenu muskulaturu, da je elastičan i pokretan. Razlike u građi tela mužjaka i ženki treba da je jasno vidljiva.

Glava: Treba da je srazmerno velika, duguljasta, najšira između ušiju, sužava se ka napred. Stop je slabo istaknut. Njuška treba da je dobro razvijena i ne srne biti špicasta gledano sa strane ili odozgo. Nosnik je ravan ili blago zaobljen. Nosno ogledalo treba da je dobro razvijeno sa dobro otvorenim nozdrvama, najpoželjnije crne boje. Donji rub gornje usne treba da je nešto ispod donje vilice. Zubalo treba da je snažno, makazasto.

Oči: Treba da su jasne i izražajne, ne smeju biti buljave niti isturene. Najpoželjnije je da su tamno braon. Očni kapci treba da su tanki i da napeto prijanjaju.

Uši: Treba da su srednje duge i široke, na vrhu tupo zaobljene. Ne treba da su usađene visoko niti nisko. Kada pas osluškuje donja ivica treba da naleže uz glavu.

Vrat: Treba da je dug i prilično snažan, elegantan i ravnomerno prelazi u plećke. Koža na guši treba da je srazmerno slobodnija ali ipak da ne gradi podgušnjak ili „vreću na koži”.

Telo: Leđa treba da su ravna i gledano sa strane u zadnjem delu slabo zaobljena. Leđa su snažna, blago se spuštaju od grebena ka sapima. Slabine su snažne i srazmerno kratke. Karlica treba da je snažna, široka i blago padajuća. Najniža tačka grudne linije treba da je jasno ispod laktova. Grudni koš treba da je dobro razvijen i u poprečnom preseku je jajo- lik. Zadnja rebra treba da su dobro razvijena. Linija grudi ravnomerno prelazi u slabo prikupljen stomak.

Noge: Plećke treba da su mišićave sa dugim i blago kosim lopaticama, dobro priležuće na grudni koš i leđa. Vrhovi lopatica ne smeju biti iznad tmastih nastavaka grebenskih pršljenova. Prednje noge su snažne i gledano od napred ravne i paralelne. Nadlaktica je srazmerno duga i široka i sa lopaticom je dobro uglovana. Prednje došaplje treba da je elastično i samo slabo uglovano prema podlaktici. Zadnje noge gledano od pozadi treba da su ravne i paralelne. U kolenom i skočnom zglobu treba da su dobro uglovane. Butine treba da su mišićave i sa strane gledano široke. Došaplje je kratko i vertikalno. Zaperci ne smeju biti prisutni. Prednje kao i zadnje šape treba da su čvrste, ravno unapred usmerene sa elastičnim i jasno zatvorenim prstima. Jastučići treba da su dobro razvijeni i oštri.

Rep: Treba da je dug i u korenu jedar. Najpoželjniji je viseći, ali u kretanju može biti i višlje nošen, ali ipak ne srne biti savijen iznad leđa.

Odlakanost: Odlakanost treba da je potpuna, dlaka je ravna i gusta, priležuća. Na glavi, ušima, donjim delovima nogu, kao i na gornjoj strani repa treba da je srazmerno kratka, a na vratu, leđima i zadnjim stranama butina je duža. Na donjoj strani repa treba da je čekin- jasta, ali ipak bez zastavice.

Boja: Dozvoljene su sve boje, ali uvek mora biti prisutna bela i dobro primetna gledano od napred, sa strane i od pozadi. Najpoželjnija je lisa i kragna, istovremeno beli prsti, beo vrh repa i belina na šapama. Boje treba da su čiste.

Visina: Prosečno za mužjake 35 cm, a za ženke 33 cm. Kod mužjaka ne iznad 38cm i ne izpod 32 cm, kod ženki ne iznad 36i ne ispod 30.

Karakteristike rase

Prikladan za stan

Odan

Prikladan za auto

Društven

Prikladan za decu

Teritorijalan

Prikladan za druge ljubimce

Lak za obuku

Zdravlje

Pas za rad

Inteligencija

Čuvar