04.09.2013 - 20:06

Slovački ovčarski pas (Slovensky Cuvac)

FCI  KLASIFIKACIJA (FCI No. 142)
GRUPA I – Ovčarski psi i psi terači stoke (osim švajcarskih pastirskih pasa)
Sekcija: 1 – Ovčarski psi
Bez radnog ispita

Opšti izgled: Rasne odlike tatranskog čuvača odgovaraju tipu planinskog psa čvrste konstitucije, divnog oblika i guste bele dlake. Ima čvrste kosti, živahan temperament, oprezan je, neustrašiv i razumno oštar. Već vekovima odgovara oštroj klimi slovačkih, a naročito tatranskih brda. Oblik tela je srednji pravougaonik, telo je dobro iskorišćeno i miruje na snažnim, prilično visokim nogama. Imenu odgovara njegova oštrina i opreznost jer na slovačkom reč “čuvač” znači “slušati”. Njegova upotrebljivost sastoji se od upotreba kao ovčarskog i pastirskog psa na visokim nogama, kao pas čuvar u domaćinstvima i na granici.

On je bezgranično veran i hrabar, uvek pripravan da se stavi protiv štetočina, a za njega su to medvedi i vukovi. Da bi se noću razlikovao od grabežljivaca, tradicionalno se gaji u beloj boji.

Glava: Nosnik je ravan iz profila i približno je jednak polovini ukupne dužine glave, prilično širok i ka vrhu se osrednje sužava. Njuška je snažna, srednje duga sa zatupastom, posebno preko leta crnom nosnom pečurkom.

Usne: Usne su priležuće, zatvoren ugao usana. Sluzokoža je crna. Usne ne preklapaju okvir njuška, srednje su debele. Nepce je crno.

Vilice: Vilice su jake i nose uvek potpuno makazasto zubalo.

Stop: Stop je srednje izražen.

Lobanja: Snažna, duguljastog oblika sa širokim delom za smeštaj mozga. Od širokog čela produžava se unazad plitka brazda. Nadočni lukovi su prikladnog oblika i postrano nagnuti. Temena kost je ravna, potiljak je jasno ograničen od snažnog, srednje istaknutog vrata. Iz profila temena kost je nasuprot nosniku, nešto ispupčena.

Oči: Tamnobraon, ovalne i ravno postavljene. Ivica očnih kapaka je crna, priležuća. Sluzokoža unutrašnjeg očnog ugla je tamna, čime se oči čine izražajnijim.

Uši: Visoko usađene, u korenu pokretne, srednje dužine, priležuće na glavu. Od polovine odlakane finom dlakom. U mirovanju zaobljeni donji rub dopire do visine njuške.

Vrat: Ravno usađen, u stanju povećane razdražljivosti visoko nošen. Dug koliko i glava, kod mužjaka veoma snažan sa lepom grivom i bez kožnih nabora.

Prednje noge: Ravno su postavljene, stupaste, sa dobrom uglovanošću nadlaktice i lakta. Šape su jake, okrugle i zatvorene. Sveukupno noge su prilično visoke, naročito kod mužjaka.

Plećke: Strme i duge, nadlaktica mišićava i prisno naleže uz telo, nagnuta ka laktu.

Podlaktica: Je vertikalna, snažna, mišićava i duga.

Šaplje: Koščato i jako.

Došaplje: Kratko, jako i srednje nagnuto.

Šape: Imaju snažne prste i nokte, ispupčeni prsti i loptast oblik. Dobro su odlakane i imaju mesnate crne jastučiće.

Telo

Grudi: Široke. Vrh grudne kosti leži u visini ramenog zgloba. Grudni koš ima dobro zaobljena rebra. Grudna kost leži iznad polovine visine grebena i doseže dublje od laktova. Dužina grudnog koša je veća od polovine dužine tela a širina je 1/4 visine grebena.

Rebra: Zaobljena, unazad postavljena i čine dobar završetak slabina.

Leđa: Ravna, u slabinskom delu srednje zaobljena. Srednje duga i snažna.

Slabine: Dobro povezane sa karlicom, mišićave, odgovarajuće duge i veoma jake.

Stomak: Primeren slabinama, srednje prikupljen.

Sapi: Snažne, kvadratične i blago nagnute.

Zadnje noge: Karlica sa butinom čini mišićavu celinu duguljastog oblika i značajne širine.

Koleno: Jako mišićavo i dobro uglovano.

Potkolenice: Kosa, snažna i ima dobro mišićav list.

Skočni zglob: Snažan, tupo uglovan, nešto niži ali izražen i širok.

Došaplje: Kraće i snažno, vertikalno. Prelaz ka skočnom zglobu je bez suženja. Nepoželjni su peti prsti.

Šape: Nešto duže nego na prednjim nogama, ipak istog oblika. Prsti su nešto jači i strmije postavljeni.

Rep: Niže usađen, u mirovanju opušteno nošen i dopire do skočnog zgloba. Ima oblik cigare, ravan je, vrh nije zavijen. Pri kretanju nošen u obliku luka iznad slabine.

Dlaka: Gusta i bele boje. Dozvoljeno je ali nepoželjna žućkasta nijansa na korenu ušiju. Nedozvoljene su jasne žute fleke. Sa izuzetkom glave i nogu dlaka je gusta, bez razdeljka na leđima, zastavice na repu i zadnjim nogama. Mužjaci imaju spuštenu grivu na glavi i nogama, dlaka je kratka i priležuća, a na zadnjim stranama nogu nešto duža. Od korena uva pruža se dlaka unazad preko grive. Duge dlake potpuno prekrivaju vunastu dlaku. Pokrovna dlaka je duga 5-15 cm, najduža je na grivi, na drugim mestima srednje talasasta i na leđima čini više talasa u poprečnom smeru, koji zajedno vise. Nepoželjni su pojedinačni talasi i dlaka koja nije kompaktno viseća. Uslovljena je zajednički viseća, uvijena dlaka. Vunasta dlaka je fina, gusta, doseže do polovine ili 2/3 dužine pokrovne dlake.
Tokom leta ispada vunasta dlaka, dlačni pokrivač gubi na debljini, ali zadržava talasastost pokrovne dlake i njenu propustljivost za vazduh tokom ćele godine i ne pravi razdeljke na leđima.

Koža: Na telu slobodno priležuća, bez obzira na uzrast psa. Gornji deo kože je ružičast, crno pigmentisan samo u okolini očiju, nosa i usta, gde prelazi u crnu sluzokožu. Jastučići na nogama su takođe crno pigmentisani.

Visina: Mužjaci 62-70 cm, ženke 59-63 cm.

Kretanje: Kretanje tatranskog čuvača je uprkos njegovoj masivnosti iznenađujuće lagano, gipko i hitro na svim terenima i po svakom vremenu, sa opredelenošću za kas.

Nedostaci u anatomiji i tipu: U mane spadaju – klještasto zubalo, zapreci, nepotpuno zubalo, ravne i nedovoljno duboke grudi, posledice rahitisa ili stenećaka, medvedi, nesimetričan rep, odstojeće usne, nesimetrično postavljene uši, prisno priležuća resasta dlaka, kao i potpuno uvijena dlaka. Teška greška je slaba odlakanost stomaka, slabina i genitalija.

Diskvalifikacione greške: žute fleke na dlaci, svetle oči, ružičaste fleke na nosnoj pečurci, usnama ili rubu očnih kapaka. Kriptorhizam.
Od grešaka u karakteru, najvažniji je temperament.

Mere:
Masa tela: M 36-44 kg , Ž 31-37 kg
Dužina glave (prosek): M 25-29 cm, Ž 23-27 cm
Širina glave: M 25-28 cm , Ž 23-26 cm
Dužina lobanje: M 13-15 cm , Ž 12-14 cm
Visina grudne kosti: M 33-37 cm, Ž 30-35 cm
Dubina grudi: M 30-34 cm , Ž 25-30 cm
Dužina tela: M 69-76 cm , Ž 60-72 cm
Dužina grudnog koša: M 40-47 cm, Ž 37-44 cm
Obim grudi iza plećke: M 70-83 cm , Ž 68-72 cm
Obim grudi kod poslednjeg vitog rebra: M 60-70 cm, Ž 56-65 cm

Uglovanost:

Kameni zglob – 107 stepeni
Lakatni zglob – 145 stepeni
Ugao kuka – 90 stepeni
Koleni zglob – 110 stepeni

Karakteristike rase

Prikladan za stan

Odan

Prikladan za auto

Društven

Prikladan za decu

Teritorijalan

Prikladan za druge ljubimce

Lak za obuku

Zdravlje

Pas za rad

Inteligencija

Čuvar