04.09.2013 - 17:17

Puli (Puli)

FCI  KLASIFIKACIJA (FCI No. 55)
GRUPA I – Ovčarski psi i psi terači stoke (osim švajcarskih pastirskih pasa)
Sekcija: 1 – Ovčarski psi
Bez radnog ispita

Osobine i upotreba: Živahan, žustar ali ne preterano, inteligentan pas, srednje veličine. Ovaj pas je čvrst, mršav ali ipak mišićav po ćelom telu. Silueta psa je kvadratičnog oblika. Pojedini delovi trupa mogu teško da se ocene, pošto ceo trup prekriva gusta, dugačka i talasasta dlaka koja teži da se uprede i ućeba. Glava izgleda okrugla, jer krupne oči (koje su bademastog oblika) sakriva dugačka dlaka. Zahvaljujući dugom repu koji je zabačen do slabinskog dela leđa, može se primetiti da se kraj trupa završava jednom silaznom linijom. Nije dovoljan samo pogled da bi se uočile linije tela. Isto je tako teško da se razlikuju razni delovi nogu. To je prvoklasan ovčarski pas, koji je poreklom iz Azije. On izvanredno izvršava svoj zadatak, ne samo kao ovčarski pas, već i kao čuvar. Pojedini veći varijeteti polagali su ispit za službene pse.

Glava: Glava je mala i lepa. Kada se posmatra spreda, izgleda okrugla, a kada se posmatra sa strane izgleda ovalna. Lobanja je okrugla. Nosnik je kraći, njegova dužina iznosi 35% dužine glave. Očni lukovi su istaknuti. Stop je naglašen. Nos je četvrtast, a njuška zaobljena. Nos je relativno veliki i crn. Labrnje i njihove ivice su takođe crni. Vilice su podjednake dužine. Zubi su pravilni i snažni. Sekutići su makazasti, očnjaci donje vilice malo su istureni ispred očnjaka gornje vilice. Ostali zubi poklapaju jedni druge. Labrnje su čvrsto pripijene uz zube. Oči su ukoso postavljene i tamno smeđe su boje (kao kafa). Pogled je živ i inteligentan. Uši su postavljene na pola visine glave, i one već pri samom korenu padaju i ne uspravljaju se kada pas budno motri.Ušne školjke imaju oblik širokog i zaobljenog slova “V”. Vrat zaklapa ugao od 45 stepeni sa horizontalom. Srednje je veličine i mišićav. Zbog guste dlake on se ne primećuje baš dobro. Vrat koji se preterano jasno ističe predstavlja izvesnu manu.

Prednje noge: Plećka je čvrsto pripojena uz grudni koš.Greben plećke se spušta skoro do u sama prsa. Plećka i nadlaktica zaklapaju prav ugao. Nadlaktica je srednje dužine, mišićava, i treba da je paralelna sa uzdužnom ravni tela. Lakat i lakatni zglob ne smeju da budu ni izbačeni ni uvučeni pod telo. Nadlaktica zatvara sa podlakticom ugao od 120-130 stepeni. Podlaktica je dugačka, prava, vertikalna, suvih mišića. Mada su kratki i suvi delovi nogu ispod podlaktice su dobro uobličeni. Saplje zatvara ugao od 45 stepeni sa fiorizon-faJcra. Šape su kratke, o&rugle i čvrste. Nokti su dobro razvijeni, zbijeni i sivo plave boje.
Tabani su puni i elastični. Stav prednjih nogu je pravilan, a razmak između njih srednje
širine.

Trup: Visina grebena samo neznatno prelazi visinu leđa. Kičma je čvrsta i izvijena u luk, koji se blago spušta. Leđa su srednje dužine, slabinski deo leđa je kratak, rebra su dobro zasvođena. Sapi su nešto kraće i strme, ali se to slabo primećuje zbog repa koji je povijen do slabinskog dela leđa. U repu ima 18 do 20 pršljenova. On je zavijen naviše do slabinskog dela leđa. Dugačke dlake repa, skoro neprimetno se mešaju sa dlakama na sapima, tako da se rep slabo primećuje. Grudni koš je srednje širok ali dubok i dugačak. Prednje noge su čvrste pripijene uz prednji deo grudnog košta. Najniža tačka donje linije trupa je tačka grudnog koša. Trbuh je umereno pribran

Zadnje noge: Butine i noge su dugačke i jako mišićave. Karlične kosti i butna kost zaklapaju prav ugao, a butna kost i potkolenica ugao od 110-120 stepeni. Otvoreniji ugao ima za posledicu strm stav, a zatvoreniji ugao kriv položaj zadnjih nogu. Skočni zglob je suv, delovi zadnjih nogu su takođe suvi. Zadnja došaplja zatvaraju nešto manji ugao sa horizontalom nego prednja, zbog čega su zadnje šape nešto duže. Nokti su snažniji, zbijeniji, sivo plave boje. Tabani su puni i elastični. Razmak između zadnjih nogu je nešto širi od razmaka prednjih nogu.

Koža i dlaka: Koža je sivo plave boje i dobro je pigmentisana. Ona je podjednako pigmentisana kod pasa svih nijansi boja. Delovi kože na kojima nema dlake, kao nos, ivice očnih kapaka i labrnje su crni. Nepce je ili jednobojno crno ili išarano pigmentisanim mrljama na tamnoj osnovi, jezik je jako crvene boje. Boja noktiju i tabana je ili crne ili sivo plave boje. Na prsima je dozvoljena belina u prečniku od 5 cm, kao i bela dlaka među prstima. Veća bela belega je nepoželjna. Dlaku sačinjava gruba gornja dlaka i meka podlaka. Odnos ovih dveju dlaka određuje kakvoću dlake u celini. Mnogo grube, a malo meke dlake čini da celokupna dlaka izgleda retka i da je neotporna prema rđavom vremenu. Mnogo meke dlake a malo grube dovodi do toga da se gruba dlaka zamrsi a meka slepi. Pravilan odnos jedne i druge vrste dlake daje blago slepljeni oblik koji je poželjan. Takve dlake su iste dužine i imaju sitne talase. Male kovrdže ovog oblika dlake manje se lepe jedna uz drugu i one lakše stvaraju neku vrstu tankih i dugačkih vitica. Najduža dlaka je na sapima, na slabinskom delu leđa i na butinama, od 8-18 cm, a najkraća na glavi i na šapama. Ali ima i pasa čija dlaka dopire gotovo do zemlje. Posle linjanja dlake koje je posledica neke bolesti ili kome je uzrok nedovoljna ishrana, dlaka sa prednjeg dela trupa, sa trbuha, sa grudnog koša i sa prednjih nogu može delimično ili čak potpuno da opadne. Prvobitna dlaka takvih jedinki može vrlo teško da se nasluti. Dlaka očešljana kao jež nije poželjna, ali nije poželjno ni potpuno odsustvo nege. Danas se gaje crni psi, crni sa crvenkastim tonom, razni varijeteti sivih i beli psi.

Težina i visina: Mužjaci 40-44 cm, a kuje 37-41 cm. Dozvoljeno odstupanje je ±3 cm. Proporcije delova tela izražene u procentima u odnosu na visinu grebena: dužina trupa – 100%, dubina grudnog koša -45%, širina grudnog koša -33%, obim grudnog koša -125%. Dužina nosnika je 35% dužine glave. Dužina uha je 50% dužine glave. Težina je 13-15 kg za mužjake i 10-13 kg za ženke.

Kretanje: Njegov korak nije dugačak, a galop mu je kratak, skakutav, isprekidan ali vrlo brz, živahan i karakterističan.

Mane: Suviše dugačak nosnik, visoko usađen vrat, predugačak trup koji narušava izgled kvadrata, horizontalne sapi, opušteno držanje repa na dole. Kratka dlaka, retka i neotporna ili dlaka sa velikim procentom meke podlake, dakle suvioše slepljena. Svetio smeđe oči. Odstupanje od standardom predviđene visine u okviru dozvoljenog odstupanja.

Diskvalifikacione mane: Izraziti predgrizač ili podgrizač. Uspravno nošene uši, prav rep ili bezrepost, šaren pas ili pas sa suviše velikim belegama. Tamno smeđa boja čokolade koja se pojavljuje i u pigmentaciji kože. Kratka dlaka. Nedostatak pigmenta. Visina preko ili ispod dozvoljenih tolerancija.

Karakteristike rase

Prikladan za stan

Odan

Prikladan za auto

Društven

Prikladan za decu

Teritorijalan

Prikladan za druge ljubimce

Lak za obuku

Zdravlje

Pas za rad

Inteligencija

Čuvar