04.09.2013 - 16:20

Pirinejski ovčar duge dlake (Berger Des Pyrenees A Poil Long)

FCI  KLASIFIKACIJA (FCI No. 141)
GRUPA I – Ovčarski psi i psi terači stoke (osim švajcarskih pastirskih pasa)
Sekcija: 1 – Ovčarski psi
Sa radnim ispitom

Opšti izgled: Pas iz koga, iz minimuma veličine i mase, zrači maksimalna živost. Stalno pozoran izraz, lukave i nepoverljive crte lica, povezane sa izraženo živahnim kretanjem daju psu karakteristično jedinstveno ponašanje.

Greške: Nezgrapan pas, bez živosti, debela muskulatura, prost izraz, loše kretanje, kratak ili prenapet kas.

Veličina: Mužjaci 40-48 cm, ženke 38-46 cm. Kod potpuno tipičnih primeraka dozvoljena je tolerancija do +2 cm.
Isključujuće greške: Veličina izvan čvrsto utvrđenih granica.

Glava: Lobanja je srednje razvijena, gotovo ravna, sa blago vidljivom čeonom brazdom, harmonično se zaobljava ka stranama. Slabo izražena potiljna kost. Prednji deo povezan je u blagom nagibu sa njuškom i stop nije vidljiv. Glava je u opštem izgledu trouglasta i podseća na mrkog medveda.

Greške: Spicasta lobanja, zaobljeno čelo, kratka glava, preduga ili preuska glava. Izražen stop. Preobilna dlaka, posebno ako prekriva oči.

Njuška: Ravna, pre nešto kraća, prepuštajući lobanji da bude preovlađujući deo glave. Fina, bez prekomernog uzdizanja, prihvatljiv je oblik klina. Usne nisu debele, potpuno prekriavju donju vilicu i ne pokazuju vidljiv ugao usana. Sluzokoža usana i nepce su crni ili jako crni. Nosna pečurka je crna. Dlaka njuške mora biti takva kako je u poglavlju „dlaka” opisano.

Greške: Kvadratična ili pravougaona njuška. Preduga ili prekratka njuška. Manjkavost pigenta. Preobilna dlaka, prekrivene oči (vidi kod „dlaka”).

Isključujuća greška: Druga boja nosne pečurke od apsolutno crne.

Oči: Crno oivičeni kapci, nezavisno od boje očiju. Izražajne, dobro otvorene, tamno braon. Ne smeju biti ispupčene niti upale. Kod pasa sa dlakom boje škriljca ili harlekin dozvoljena je različita obojenost očiju, kao što su staklaste ili brezove boje. Ovo su gotovo uvek karakteristične boje očiju za ova dva varijeteta boje dlake.

Greške: Male oči, okrugle, svetle ili sa zbunjenim izrazom, depigmentisani kapci.

Isključujuće greške: Raznobojne oči, staklaste i oči brezove boje, kod pasa koji nisu harlekin ili boje škriljca. Nepigmentisani očni kapci.

Zubi: Očnjaci su snažni, zubalo treba da je kompletno. Zubi gornje vilice pokrivaju donje, ali da ostaju sa njima u kontaktu. Klještasto zubalo je dozvoljeno.

Isključujuće greške: Predgriz, podgriz.

Uši: Treba da su prilično kratke, srednje široke u korenu i nisu preblizu jedno drugom na najvišoj tački lobanje, ali nisu usađena ni predaleko jedno od drugog na stranama glave. Po pravilu su kupirane, ipak nekupirane uši nisu mana ako su pravilno usađene. Kod istog kvaliteta pas sa kupiranim i dobro nošenim ušima je u prednosti. Donji deo nekupiranog uva mora biti uspravljen i pokretan. Idealno treba da je gornja trećina ili polovina uva ka napred ili na stranu unazad padajuća, pri čemu uši treba da su simetrične.

Greške: Nisko usađene uši, loše nošene, debele, teške, ravno padajuće, usađene postrano na glavi. Asimetrično nošene uši. Prirodno stojeće uši predstavljaju tešku manu.

Vrat: Pre je dug, prilično mišićav, dobro odvojen od plećke.

Greške: Loš prelaz u plećku. Prenaglašen ili slabo povezan sa plećkama. Predug vrat.

Plećke: Prilično duge, srednje kose. Vrhovi plećki jasno izdignuti iznad leđne linije.

Greške: Prestrma plećka ili prekratka.

Telo: Kosti su suve. Prilično duga leđa, ipak čvrsta. Slabine su kratke i blago zaobljene. Zaobljenost izgleda utoliko jača ukoliko je odlakanost psa na zadnjim nogama i sapima bogatija. Sapi su pre kraće i prilično kose. Prepone nisu duboke, rebra blago zaobljena. Srednje razvijene grudi spuštaju se do laktova, retko dublje.

Greške: Težak opšti izgled. Kvadratičan pas. Horizontalna gornja linja, šarenasta leđa.

Rep: Dobro odlakan, nije predug, pre je nisko usađen i na vrhu gradi udicu. Pri povećanoj opreznosti psa, rep ne srne biti iznad leđne linije. Mnogi psi imaju kupiran rep. Neki su urođeno kusavi, pa se ne kupiraju.

Greške: Loše nošen rep ili bez udice na kraju.

Prednje noge: Suve, žilave, sa zastavicama, šaplje dobro postavljeno.

Greške: Dupli peti prsti. Loš stav.

Zadnje noge: Butina veoma mišićava, ali malo povučena na dole. Skočni zglob je suv, nisko postavljen, dobro uglovan i nekada nešto uže postavljen, uglavnom kod pasa rođenih i odraslih u brdima. Uglovi su prilično zatvoreni. Psi sa poludugom dlakom nemaju dužu dlaku na nogama. Na zadnjim nogama mogu biti jednostruki, dvostruki ili da uopšte nema zaperaka. Zaperci su jedna stara odlika ovčarskih pasa i zbog toga su psi sa zapercima u prednosti.
Greške: Nedovoljno uglovan skočni zglob, Manjkavost u savitljivosti zglobova.

Šape: Suve, prilično ravne, naglašeno ovalne. Jastučići su tamni, mali i oštri nokti pokriveni su dlakom, koja je takođe i između prstiju.

Greške: Debele šape, mačije šape. Dugi nokti, beli nokti.

Koža: Fina, kod svih boja dlake često mramorirana tamnim flekama.

Dlaka: Duga ili poluduga, ali uvek gusta i gotovo ravna ili blago talasasta. Gušća i vunastija na sapima i butinama. Njena građa nalazi se između kozje kostreti i ovčije vune. Njuška treba da je prekrivena dlakom koja čini sasvim kratke brkove i bradu i obostrano na njušci i na guši, od napred unazad, izgleda kao da je vetar podelio. Oči moraju biti dobro uočljive i ne smeju biti pokrivene dlakom.

Greške: Preobilna dlaka na glavi, pogotovo ako su oči pokrivene dlakom i da je na njušci isuviše velika brada koja dovodi do sličnosti sa grifonom. Loša građa dlake, uvijena, kovrdžava dlaka.

Boja: Više ili manje tamno riđa sa ili bez crnih dlaka i nekada mala belina na grudima i šapama. Više ili manje svetio sivo, često sa belinom na glavi, grudima i šapama. Harlekinske oznake u različitim tonovima. Crna, kao i crna sa belim je malo zastupljena. Čiste boje su u prednosti.

Greške: Prekobrojne kao i suviše razvučene bele oznake. Crna sa crvenim oznakama na glavi i nogama, „crvene čarape”.
Isključujuća greška: Bela boja dlake.

Kretanje: Zbog građe tela pirinejski ovčar ima prilično kratak korak. Ravanisanje se ne kažnjava. To je vrsta kretanja koja se uglavnom sreće kod pasa koji rade sa stadima i slede korak ovaca, ili dolazi na kraju dana kada je pas umoran. Zbog toga ravanisanje u izložbenom ringu nema opravdanja. Kas, preovlađujuće kretanje našeg malog ovčarskog psa, treba da je slobodan i pun snage. Pri kratkom kasu glava je blago visoko nošena, a u izraženom kasu glava je nošena na osi linije leđa. Šape nisu visoko uzdignute. Kretanje je tečno.
Korektno, za oko dopadljivo kretanje sastoji se od harmonije uglovanosti prednjih i zadnjih nogu.

N.B. Mužjaci moraju imati dva normalno razvijena testisa, potpuno spuštena u skrotum.

Karakteristike rase

Prikladan za stan

Odan

Prikladan za auto

Društven

Prikladan za decu

Teritorijalan

Prikladan za druge ljubimce

Lak za obuku

Zdravlje

Pas za rad

Inteligencija

Čuvar