04.09.2013 - 22:35

Pirinejski mastif (Mastin De Los Pirineos)

FCI  KLASIFIKACIJA (FCI No. 92)
GRUPA II – Pinčeri i  šnauceri  – molosi i švajcarski pastirski psi
Sekcija: 2 – Molosi
Podsekcija 2.2 – Tip planinskih pasa
Bez radnog ispita

Opšti izgled i karakter

Opšti opis: veliki, hipermetričan, srednje dug pas; veoma srazmeran, izrazito snažan i mišićav, zbijenog skeleta. Uprkos svom enormnom obimu, ne deluje glomazno i limfatično. Dlaka je duga, ali ne preterano.

Nežan, miran, blagorodan i naročito inteligentan, on je u isti mah hrabar i krvoločan prema strancima pred kojima nikada ne uzmiče. U svom odnosu sa drugim psima on je blagonaklon, svestan svoje naročite snage. Kada mu se ukaže prilika, predstavlja veoma veštog borca, koji otkriva pravila vladanja u borbi protiv vukova, stečena tokom vekova. Njegov lavež je ozbiljan i dubok; izraz je živ.

Visina grebena: gornja granica ne postoji; proporcionalan, najveći primerci su uvek najcenjeniji.

Donja granica: mužjaci 77 cm, ženke 72 cm.

Uprkos ovome, ovi iznosi trebalo bi da budu uveliko nadmašeni i poželjno je da mužjaci prelaze 81 cm, a ženke 75 cm.

Morfologija: srednje veličine; dužine nešto veće od visine grebena; proporcionalan je i skladan, u svakom slučaju.

Upotreba: čuvar i pas za odbranu; treba izbegavati reprodukciju primeraka koji su
stidljivi, bojažljivi ili su neuravnoteženog karaktera. U prošlosti, bio je korišćen za odbranu od štetočina, vukova i, posebno, medveda. Danas savršeno dobro obavlja svoj zadatak čuvara seoskih gazdinstava i ljudi, jer je veoma nadaren za dresuru.

Glava: Opšti opis: velika, jaka, umerene dužine. Odnos između lobanje i dužine njuške je 5/4. Lobanjsko-facijalne linije su blago divergentne, sa tendencijom da budu paralelne. Lobanja i njuška, gledane odozgo, treba da su izdužene i sa konturama bez preloma, bez mnogo naglašene razlike između širine osnove njuške i širine slepoočnica. Sa strane, glava treba da je duboka, ali ne i ispupčena.

Lobanja: široka, jaka, iz profila blago konveksna. Širina lobanje jednaka je njenoj dužini ili je nešto veća. Potiljna kvrga je naglašena.

Stop: blago kos, slabo naglašen, ali definisan.

Njuška: pravougaonog profila. Odozgo, diskretno trouglasta, široka u osnovi, postepeno se sužava ka nosnoj pečurci, ali ne postaje zašiljena.

Nosna pečurka: crna, vlažna, obimna i široka.

Usne: nisu mlitave, gornja usna prekriva donju, koja formira upadljive uglove. Sluzokože treba da su crne.

Zubi: beli, jaki i zdravi. Veliki, dugi, očnjaci šiljati i veoma dobro usađeni za hvatanje. Molari su veliki i snažni. Sekutići mali. Makazast zagriz. Svi premolari su prisutni.

 Oči: Male, bademaste, boje lešnika, poželjno je da su tamnije nijanse. Pogled je šažljiv, blagorodan, simpatičan i inteligentan, ali vrlo strog prema suparniku.

Očni kapci: crni, u kontaktu sa očnom jabučicom kada je pas u pažnji. Slaba opuštenost donjeg kapka je tipična i dozvoljava nam da vidimo spojnice (konjuktive) kada se pas odmara.

Uši: velike, viseće, trouglaste, ravne, usađene iznad linije očiju. Kada se pas odmara,
dolaze u kontakt sa obrazima. Kada je pas u pažnji, odvajaju se od njuške i delimično se uzdižu u svojoj poslednjoj i višoj trećini, ne treba ih šeći.

Nepce: crno, sa vrlo naznačenim režnjevima.

Vrat: Oblika zarubljene kupe, širok, snažan i mišićav, gibak. Koža je debela i labava. Dupli fanon, vrlo definisan, nije preterano bogat.

Tip

Opšti izgled: pravougaonog oblika. Vrlo snažan i jak, svedoči o velikoj snazi, potpuno gibak i okretan.

Greben: dobro označen

Leđa: snažna, mišićava. Rebra zaobljena, nisu ravna, dobro raspoređena. Odnos između visine grebena i prečnika grudnog koša je oko 7/10. Krsta duga, široka i snažna, postepeno se sužavaju do slabina.

Sapi: široke i čvrste. U odnosu na leđno-slabinsku liniju i tie kose, pod uglom od 45 stepeni. Visina sapi jednaka je visini grebena.

Leđno-slabinska linija: prava i horizontalna i tokom kretanja.

Grudni koš: širok, dubok, mišićav i snažan. Vrh grudne kosti upadljiv.

Trbuh i slabine: trbuh umereno pribran; slabine srcolikog oblika spuštene, a sapi vrlo široke.

Rep: Debeo u korenu, srednje visoko usađen. Jak, gibak, bogato odlakan upadljivo
dugom i ležernom dlakom koja formira prekrasnu perjanicu. Kada se pas odmara, rep je nošen nisko, doseže do, kako treba, skočnih zglobova i uvek je povijen u svojoj poslednjoj trećini. Kada je pas u pokretu ili kada je razdražen, uzdiže rep kao sablju, sa vrlo jasnom kukom na kraju, ali ga nikada ne uvija ćelom dužinom, niti ga naslanja na sapi.

Prednje noge

Opšti izgled: savršeno prave. Prave i paralelne od napred. Mišići i tetive jasno uočljivi. Dužina podlaktice je 3x veća od dužine došaplja. Kosti jake, došaplja snažna.

Plećke: koso položene, vrlo mišićave. Duže od nadlaktice.

Nadlaktica: vrlo jaka. Laktovi čvrsti i pripijeni uz grudni koš.

Podlaktica: kosti jake. Prave i snažne.

Ugao lopatice i nadlaktice: blizu 100°

Ugao nadlaktice i lakatne kosti: blizu 125°

Došaplje: iz profila malo iskošeno. Prilično je u nastavku podlaktice. Kosti jake.

Šape: mačije. Prsti zbijeni, dobro uzglobljeni, visoki i vrlo zaobljeni. Nokti i jastučići čvrsti i otporni. Membrana između prstiju umereno razvijena i odlakan.

Zadnje noge: Opšti izgled: snažne, mišićave. Pravilno uglovane gledane iz profila. Zglobovi pravilni od napred, kao i iz profila; skočni zglobovi nisu iskrivljeni. Treba da su sposobne da pokrenu psa sa lakoćom, snažno i elegantno.

Butine: snažne i mišićave.

Ugao kuka i butne kosti: od 100°

Potkolenice: duge, mišićave, jakih kostiju.

Ugao butne kosti i potkolenice: oko 120°

Skočni zglobovi: vrlo uočljivi, sa jasno vidljivim tetivama.

Ugao skočnog zgloba: otvoren, oko 130°

Sape: mačije, blago ovalne, nešto duže od prednjih. Zaperci mogu biti jednostruki ili dupli, mogu da postoje ili ne, i ukoliko postoje dozvoljeno je odstranjivati ih; mada jednakog kvaliteta, daje se prednost duplim zapercima.

Kretanje: Poželjniji korak je kas, koji treba da bude skladan, snažan i elegantan bez tendencije ka postranom kretanju ili ravanisanju.

Koža: Elastična, debela, ružičasta, sa tamnijom pigmentacijom. Sve sluzokože su crne.

Dlaka: Zbijena, gusta, umerene dužine. Idealna srednja dužina, merena na sredini leđno-slabinske linije, je od 6 do 9 cm; duža je na vratu, ramenima, ispod stomaka i na zadnjim delovima podlaktica i potkolenica, kao i na perjanici na repu, gde njena tekstura nije tako kruta kao na ostalim delovima tela. Dlaka treba da je oštra, a ne vunasta.

Boja: Bela, sa uvek jasno definisanom maskom; ponekad ima fleke, iste boje kao i maska, raspoređene po telu nepravilno, ali jasnih kontura. Uši su uvek obojene. Trobojni ili potpuno beli primerci su nepoželjni. Kraj repa i krajevi nogu su uvek beli. Maska je vrlo upadljiva, a ivice fleka trebalo bi da su iscrtane. Osnova dlake je što je moguće svetlije nijanse, idealno je da je bela. Najcenjenije boje, po redosledu važnosti su: čisto bela ili snežnobela, sa srednje sivim ili intenzivno zlatnožutim flekama: braon, crna, srebrnosiva, svetlobež, “arena” (žuto-peščana), mramorasta. Nepoželjne su crvene fleke i belo-žućkasta osnova.

Mane:

Lakše: blago kljunasta njuška iz profila. Nedostatak P^ ili P2; klještasto zubalo. Leđa koja nisu ravna ili su talasasta tokom kretanja. Vrlo blaga plašljivost. Blago talasasta dlaka; dlaka koja na leđima vrlo blago prelazi 9 cm.

Ozbiljne: (isključuju odličnu ocenu): zašiljena ili preterano zatupasta njuška. Slaba došaplja i šape; nepravilni zglobovi. Umeren enognatizam; odsustvo raznih premolara ili očnjaka kada nisu izazvani ubojem; očnjaci koji se nepotpuno uklapaju sa sekutićima. Sedlasta leđa. Visina sapi primetno veća od visine grebena. Bočna kretanja podlaktica u toku hoda. Suviše talasasta ili kovrdžava dlaka. Dužina dlake na leđima dosta ispod 6 ili nešto preko 11 cm. Odsustvo maske i neobojene uši. Sečene uši ili rep. Preterana entropija ili ektropija. Neuravnotežen karakter. Lomljiv i limfatičan izgled. Rep priljubljen uz sapi ili rep bez perjanice, kao i nepovijen rep u svom završnom delu.

Eliminacione mane: (implicira ocenu o nemogućnosti potvrđivanja čistote rase i biotipa): rascepljen nos. Preteran prognatizam ili enognatizam. Depigmentovana nosna pečurka i sluzokoža. Odsustvo bele boje. Kraj repa i krajevi nogu koji nisu beli. Jednobojna bela. Odsustvo maske. Dužina dlake na leđima jednaka ili manja od 4 cm ili preko 13 cm. Monorhidija ili kriptorhidija. Fleke sa nepreciznim konturama koje se ne odvajaju od osnove i koje ukazuju na ukrštanje rasa.

Napomena: Mužjaci treba da imaju dva normalno razvijena testisa potpuno spuštena u skrotum.

Karakteristike rase

Prikladan za stan

Odan

Prikladan za auto

Društven

Prikladan za decu

Teritorijalan

Prikladan za druge ljubimce

Lak za obuku

Zdravlje

Pas za rad

Inteligencija

Čuvar