05.09.2013 - 22:39

Persijski hrt-saluki (Saluki)

Saluki
Foto: http://adogbreeds.com/

FCI  KLASIFIKACIJA (FCI No. 269)
GRUPA  X – Hrtovi
Sekcija: 1 – Hrtovi duge dlake ili sa resama
Bez radnog ispita

Opšti izgled: Odaje utisak ljupke naklonjenosti i velike brzine i izdržljivosti, sjedinjeno sa snagom i aktivnošću. Izraz je pun dostojanstva i ljubaznosti sa setnim i u daljinu gledajućim očima.

Karakteristike: Od velikog kvaliteta sa jedinstveno oblikovanim šapama, kao što su neophodne za lov u prirodnim terenima.

Narav: Rezervisan prema strancima, ipak nije nervozan, ili agresivan. Dostojanstven, inteligentan i nezavistan.

Glava i lobanja: Glava je duga i uska. Lobanja je između ušiju srednje široka, nije zaobljena. Stop nije izražen, sveukupno iskazuje veliki kvalitet. Nos crn ili boje jetre.

Oči: Tamne do lešnikovo braon, sijajuće, velike i ovalne, nisu buljave.

Uši: Duge i pokretne, nisu nisko usađene, nošene prisno priljubljene uz glavu, pokrivene dugom svilastom dlakom. Kada se uvo povuče unapred, vrh uva dopire do ugla usana. Standard predviđa da svilasta dlaka raste samo na gornjoj polovini uva. Duža dlaka je takođe korektna.

Zubalo: Jaki zubi i snažne vilice sa perfektnim, pravilnim i potpunim makazastim zubalom pri čemu sekutići gornje vilice bez razmaka naležu na one iz donje.

Vrat: Dug, vitak i dobro mišićav.

Prednji deo: Kose, dobro unazad položene plećke sa dobrom muskulaturom pri tome ni u kom slučaju ne sme delovati grubo. Duboke, srednje uske grudi, koje posmatrane od napred ne predstavljaju obrnuto slovo ,V”. Prednje noge ravne i duge od laktova do šaplja. Došaplje snažno i blago savijeno. Kosti nisu okrugle. Nadlaktica blago kosa i unazad postavljena.

Telo: Prilično široka leđa, mišići iznad slabina su zaobljeni. Leđa nisu šaranasta. Grudni koš dugo i dobro se pruža unazad, nije ni bačvast, a ni sa ravnim stranama. Dobro prikupljen stomak. Značajno je da slabine imaju izraženu dužinu.

Zadnji deo: Međusobno daleko postavljene snažne kvrge kuka. Srednja uglovanost kolenog zgloba sa dobro izraženom butinom i potkolenicom. Nisko postavljeni skočni zglobovi.

Šape: Snažne i vitke, srednje dužine. Prsti neznatno povezani sa plivajućim kožicama, dugi i dobro zaobljeni. Na sve četiri šape oba srednja prsta su duža od spoljašnjih. Šape nisu mačije, a ni špicaste, odlakane između prstiju. Prednje šape pokazuju se ravno napred sa veoma blagim savijanjem.

Rep: Usađen nisko na dugu i blago padajuću krsnu kost. Naravno, blago savijeno nošen. Na donjoj strani dobro odlakan, ipak ne žbunasto. Odrasli psi osim kada se igraju, ne nose rep iznad leđne linije. Vrh repa dopire do skočnog zgloba.

Kretanje: Lakih nogu, izvlačeći uvis, bez opterećenja, dobrog iskoraka i potiska. Telo se podiže od zemlje pri dugom ravnom koraku, pri tome se ne baca napred. Nikakvo stepovanje ili nabijanje o zemlju.

Dlaka: Kratka, polegla, svilasta. na nogama, na butinama i na zadnjem došaplju duža dlaka. Štenad može imati manje vunastu dlaku na butini i na plećkama. Duža dlaka na guši je dozvoljena ali nije poželjna. Kratkodlaki varijetet odgovara napred iznetom tekstu, sa izuzetkom duge dlake.

Boja: Bela, krem, srnasta, zlatnocrvena, grizli, srebrno grizli, jelenje crveno grizli, trobojna (bela, crna sa plamenom bojom), crna sa plamenom („tan”) bojom, kao i kombinacija ovih boja. Npr. srnasta sa crnim resama, crvena sa crnim resama, ne tigrasta.

Veličina: Visina grebena mužjaka 58,5-71 cm, ženke odgovarajuće manje.

Greške: Svako odstupanje od gore navedenih tačaka smatra se greškom čije ocenjivanje stoji u tačnoj srazmeri sa stepenom izraženosti.
Mužjaci treba da imaju dva normalno razvijena testisa, potpuno spuštena u skrotum.

Karakteristike rase

Prikladan za stan

Odan

Prikladan za auto

Društven

Prikladan za decu

Teritorijalan

Prikladan za druge ljubimce

Lak za obuku

Zdravlje

Pas za rad

Inteligencija

Čuvar