05.09.2013 - 18:41

Overnejski ptičar (Braque D’Auvergne)

FCI  KLASIFIKACIJA (FCI No. 180)
GRUPA VII – Ptičari
Sekcija: 1 – Kontinentalni ptičari
Podsekcija: 1.1 – Tip kontinentalnih ptičara – Brak
Sa radnim ispitom

Opšti izgled: Snažan pas sa jakim nogama. Koščat ali ipak nije pretežak. Uprkos izraženom ptičarskom tipu, sačuvao je značajnu lakoću i elegantan utisak, u kome svog udela ima i bogata dlaka, čvrsto vezivno tkivo i snaga mišićnog aparata pokazuju ga kao aktivnog i veoma robustnog psa.

Glava: Mora biti duga, stop nije jako izražen, a nosno ogledalo je usađeno u produžetku nosnika. Usne su istinski jako razvijene i njušci daju kvadratičan izgled.

Greške: Prekratka, na obrazima ispunjena (česta greška) ili preširoka glava. Prejako ili nedovoljno izražen stop. Usne koje su isuviše tanke ili preteške. Nosnik prekratak ili ispupčen. Špicast nos.

Nosno ogledalo: Uvek crno, istinski snažno. Sjajno, istureno nešto iznad prednjeg ruba usana. Dobro otvorene nozdrve. Usađeno u produžetku nosnika.

Greške: Neujednačene boje. Flekava depigmentacija. Spljošteno, malo, visoko usađeno, preoštro, rascepljen nos.

Usne: Istinski snažno razvijene. Dobro preklapajuće, tako da oblikuju jasan kvadratičan izgled njuške.

Greške: Pretanke, preteške. Prekratke ispod nosnog ogledala, tako da je njuška špicasta.

Nosnik: Istinski dug, ravan.

Greške: Prekratak, uzdignut ili izvijen.

Lobanja: Ovalna u zadnjem delu. Čelo, bez preterivanja, dobro razvijeno. Ne preterano široka. Prelazi u nosnik jasnim ali ne preterano naglašenim stopom. Nadočni lukovi dobro razvijeni.

Greške: Uska, ravna, preširoka, potiljaćna kost prejako razvijena, stop prejako ili nedo- voljno razvijen.

Oči: Dobre veličine, leže dobro u duplji, boje tamnog lešnika, sa ispitivačkim pogledom. Kapci moraju biti crni. Treći očni kapak ne srne biti vidljiv.

Greške: Premale ili prejako istaknute, presvetle, preduboke, flekavo depigmentisan kapak. Vidljiv treći očni kapak, bele trepavice.

Vilice: Moraju biti istinski snažne i iste dužine. Snažni beli zubi.

Greške: Različita dužina vilica, predgriz, podgriz. Loše postavljeni ili kariozni zubi.

Uši: Moraju biti nisko, u liniji očiju i istinski daleko unazad usađene, tako da zaobljenost lobanje bude dobro vidljiva. Koža ušiju je elastična, tanka, sjajna i veoma nežna. Uši su malo zarolane, prilično ali ne preterano duge. Zbog niske usađenosti deluju duže nego što jesu. Dobro uokviruju glavu, bez da su daleko odstojeće.

Greške: Previsoke, ravno usađene. Debele, prekratke, prejako unazad nošene ili isuviše priljubljene uz glavu. Nošene unapred ili neuvijene.

Vrat: Mora pre biti dug, istinski snažan, naročito na prelazu ka plećkama. Blago savi- jen. Poželjan je blag ali ne preteran podgušnjak.

Greške: Prekratak, mesnat, previše lagan, prejak podgušnjak.

Plećke: Istinski kose. Dobro, ali bez težine, mišićave. Slobodno pokretne.

Greške: Prestrme ili isuviše kose. Isuviše čvrsto priležuće. Pretanke pretovarene i isuviše teške. U grebenu lopative predaleko postavljene jedne od druge.

Prednje noge: Moraju biti ravne, snažne. Mišićava podlaktica. Nisko postavljeni i neizvrnuti laktovi. Ravno, kratko, snažno došaplje. Široki, snažni zglobovi. Dobro razvi- jene kosti.

Greške: Izvijeno, napolje ili unutra, uvrnuto ili duže došaplje. Labavi laktovi, teške kosti, manjkavost u stavu nogu.

Grudi: Dobro se pružaju, najmanje do laktova. Grudi su srednje širine odgovarajuće nji- hovoj dubini. Rebra su zaobljena bez preterivanja. Greben je dobro istaknut.

Greške: Preširoke ili preuske grudi. Nedovoljno duboke, prazne ispod nadlaktica, ne dopiru do laktova. Ravna rebra, nedovoljno duga lažna rebra.

Leđa/slabine: Leđa moraju biti kratka i ravna. Slabine su kratke, blago olučaste, široke i mišićave.

Greške: Preduga, ulegla leđa. Ravne, ulegle, suvonjave slabe slabine.

Sapi: Široke, koščate i ne prejako padajuće. Sedna kvrga je blago istaknuta. Snažne i dobro mišićave. Bokovi su ravni i blago pribrani.

Greške: Isuviše ravne, prejako padajuće, isuviše vitke, preširoke, nedovoljno mišićave sapi. Prejako istaknuta sedna kvrga.

Rep: Usađen približno u produžetku linije leđa i horizontalno nošen. Srednje debeo i približno za 2/3 skraćen. Poželjna dužina je 15-20 cm.

Greške: Vertikalno nošen, previsoko ili prenisko nošen. Predebeo. Prekratko kupiran. Nekupiran rep nije teška greška, ipak kupiran je u prednosti.

Zadnje noge: Snažne i jako mišićave, mesnata butina, robustne kosti, kao i zglobovi. Snažan, ne preterano uglovan skočni zglob. Snažna došaplja.

Greške: Ravne, vižljaste, nedovoljno mišićava butina. Duža potkolenica, prejako uglo- van, prestrm ili nisko do zemlje postavljen skočni zglob. Otvoreno u kretanju, ka napolje okrenuto koleno.

Šape: Moraju biti istinski kratke,na sredini između mačije i zečije šape. Kompaktne, sa usko međusobno naležućim prstima, snažnim, kratkim noktima i otpornim jastučićima. Ne smeju biti ni izvrnute ni uvrnute.

Greške: Široke, spljoštene, preduge, raširene, pretanki prsti, ili u polje ili unutra okrenute u kretanju.

Koža: Istinski tanka, pre je slobodna, ipak bez preterivanja. Posuta belim i crnim tačkicama.

Greške: Isuviše jedra, predebela ili previše tanka. Isuviše čvrsto priležuća.

Dlaka: Kratka, nije isuviše fina, nikada oštra, ipak sjajna.

Greške: Isuviše fina, isuviše jedra, preduga.

Boja: Dozvoljene su dve obojenosti:

Svetla dlaka: bela sa crnim pločama i više ili manje tačkica.

Tamna dlaka: karbonizacija se sastoji od mešavine crne i bele. Ako preovlađuje crna, tada je boja dlake sivo-karbonizirana. Poželjna je dlaka saplavo-crnim pločama i istin- ski bogatim crnim tačkicama na beloj osnovi. Velike fleke i tačkice su potpuno obuh- vaćene plavo svetlucavim rubom, koji se jasno ističe, kroz prisnu mešavinu crne, plave i bele dlake. Na glavi moraju biti pravilne crne oznake, pri čemu oči leže u crnoj boji. Bela ili plava lisa.

Greške: Preterano bela dlaka. Nedostatak tačkavosti, nepravilne oznake na glavi, tako da je jedno oko na belom.

Veličina: Mužjaci 57-63 cm, a ženke 55-60 cm.

Greške: Svako odstupanje od navedenih tačaka smatra se greškom, čije ocenjivanje mora stajati u tačnoj srazmeri sa stepenom izraženosti.

Isključujući; greške: Oznake plamene boje, oznake boje proprženog hleba na obrazima. Psi sa jasnim plamenim ili braon oznakama isključuju se bez ocenjivanja. Psi kod kojih se slobodan sjaj u boji „proprženog hleba” može sresti, pre svega u razredu mladih, ako je tip i kvalitet ovih prihvatljiv, biće ocenjeni ali ne premirani. Urođena kratkorepost ili preloml- jenost repa. Zaperci kao znak ukrštanja sa poenterskom krvlju.

N.B. Mužjaci moraju imati dva normalno razvijena testisa, potpuno spuštena u skrotum.

Karakteristike rase

Prikladan za stan

Odan

Prikladan za auto

Društven

Prikladan za decu

Teritorijalan

Prikladan za druge ljubimce

Lak za obuku

Zdravlje

Pas za rad

Inteligencija

Čuvar