05.09.2013 - 18:24

Nemački oštrodlaki ptičar (Deutsch Drahthaar)

FCI  KLASIFIKACIJA (FCI No. 98)
GRUPA VII – Ptičari
Sekcija: 1 – Kontinentalni ptičari
Podsekcija: 1.1 – Tip kontinentalnih ptičara – Brak
Sa radnim ispitom

Istorijat: Nemački oštrodlaki ptičar je odgojen na osnovu početaka odgajivača sa kraja 19. veka (Korthalsov grifonj a na osnovu ideje Hegevalda (Heqewald – Sigismund, baron od Zedlica i Nojkirha). Stvoren je pas čvrste naravi, nemački oštrodlaki ptičar. Na osnovu prikaza „kroz upotrebu do tipa” i stalnog posmatranja odgajivačkih rezultata, za kratko vreme nastao je od najboljeg materijala oštrodlakih pasa (pudl poenter, Korhalsov grifon, nemački kostresasti i uvođenjem nemačkog kratkodlakog ptičara stvoren je lovački upotrebljiv pas koji je iskazao svestranu upotrebljivost u svim oblastima lova, a odlikovao se odlakanošću otporan na različite uslove. Ovim osobinama nemački oštrodlaki ptičar je za nekoliko decenija postao najomiljeniji i najpouzdaniji lovački radni pas u Nemačkoj i mnogim zemljama sveta.

Opšti izgled: Ptičar plemenitog izgleda sa oštrom dlakom koja potpuno štiti kožu, sa pozornim i energičnim izrazom. Kretanje treba da mu je snažno, veliki iskorak, tečno i har- monično.

Proporcije: Dužina tela i visina grebena treba da su po mogućnosti jednaki. Dužina tela može biti za 3 cm. veća od visine grebena.

Karakter: Čvrst, savladljiv, pomirljiv, bez plašljivosti na divljač niti plašljiv niti agresivan.

Glava: Odgovara veličini tela i polu. Gornji deo ravan, lobanja na stranama blago zaobljena, paralelna sa nosnikom, srednje široka jasno izraženi nadočni lukovi.

Stop:Jasno izražen.

Nosna pečurka: Snažno pigmentisana, a boja odgovara boji dlake. Dobro otvorene nozdrve.

Njuška: Duga, široka snažna, duboka. Blago ovnujski nosnik. Paralelne linije u odnosu na lobanju.

Usne: Debele, priležuće, nisu opuštene. Dobro u odnosu na boju dlake pigmentisane.

Zubalo: Veliki zubi. Snažne vilice sa perfektnim, pravilnim i potpunim makazastim zagrizom, pri čemu gornji sekutići bez razmaka pokrivaju donje i zubi stoje vertikalno u vilicama. Zubna formula sa 42 zuba.

Oči: Po mogućnosti tamne. Niti duboko smeštene niti ispupčene, sa živahnim i budnim izrazom. Dobro pigmentisani kapci priležu na očnu jabučicu.

Uši: Srednje velike, visoko i široko usađene i oborene.

Vrat: Srednje dug, snažno mišićav, blago izbečena potiljna linija suv.

Telo

Gornja linija: Ravna i blago padajuća.

Greben: Izražen.

Leđa: Čvrsta, dobro mišićava.

Slabine: Kratke, širok, mišićav bubrežni deo, široka karlica.

Sapi: Duge i široke, blago padajuće i dobro mišićave.

Grudni koš: Širok i dubok sa izraženim predgrađima, i sa što je moguće unazad postavljenom snažnom grudnom kosti. Rebra dobro zaobljena.

Donja linija: U elegantnom luku blago prikupljena unazad, suva.

Rep: Sledi liniju leđa, po mogućnosti horizontalan ili blago na gore uvijen, ali ne ver- tikalno. Ni debeo ni tanak. Kupiran prihvatljiv za rad u lovu (u zemljama gde je kupiranje repa zabranjeno mora da ostane u prirodnoj veličini). Treba da doseže do skočnog zgloba i pravo je ili blago sabljasto nošen.

Prednje noge: Posmatrane odnapred ravne i paralelne, a posmatrane sa strane postavl- jene dobro pod telo. Rastojanje od zemlje do lakta treba da je približno isto kao i od lakta do grebena.

Plećke: Snažne i mišićave dobro koso i unazad postavljene. Dobra uglovanost plećke i nadlaktice.

Nadlaktica: Po mogućnosti duga, suva i dobro mišićava.

Lakat: Priležući uz telo niti unutra uvrnut niti izvrnut napolje. Dobra uglovanost nad- laktice i podlaktice.

Podlaktica: Suva i vertikalna, snažne kosti.

Šaplje: Snažno.

Došaplje: Neznatno izbačeno napred.

Šape: Ovalne sa dobro zatvorenim prstima i dovoljno debelim, otpornim i dobro pigmen- tisanim jastučićima. Paralelne su, u mirovanju i u kretanju ni u polje ni unutra postavljene.

Zadnje noge: Posmatrano od nazad ravne i paralelne. Dobra uglovanost kolena i skočnog zgloba. Snažne kosti.

Butina: Duga, široka i mišićava. Dobar ugao sa karlicom.

Koleno: Snažno sa dobrim uglom između nadkolenice i potkolenice.

Potkolenica: Duga, mišićava, „žilava”.

Skočni zglob: Snažan

Došaplje: Kratko, vertikalno.

Šape: Ovalne sa dobro zatvorenim prstima i dovoljno debelim, otpornim i dobro pig- mentisanim jastučićima. Paralelne su i u mirovanju i u kretanju nisu ni izvrnute ni uvrnute.

Kretanje: Prednje i zadnje noge paralelne, sa dobrim potiskom, dobar iskorak, pri tome pravilno držanje.

Koža: Napeta, priležuća, bez nabora.

Dlaka: Čekinjasta, oštra, priležuća i gusta. Pokrovna dlaka duga 2-4 cm. Podlaka gusta i ne propušta vodu. Silueta tela ne sme biti pokrivena dužom dlakom. Dlaka treba svojom oštrinom i gustinom da čini dobru zaštitu protiv uticaja vremenskih prilika i povreda. Donji delovi nogu, kao i donji deo grudi i stomaka, imaju kraću dlaku, koja je ipak gusta. Glava i uši su odlakani kraćom i pri tome gušćom dlakom ali ne i mekšom. Naglašene obrve sa snažnom ne predugom i po mogućnosti oštrom bradom daju mu energičan izraz.

Boja: Braon melirano, crno melirano, sa ili bez ploča (fleka), braon sa ili bez fleke na grudima. Druge boje nisu dozvoljene.

Veličina: Mužjaci 61-68 cm, ženke 57-64 cm.

Greške: Svako odstupanje od predviđenih tačaka smatra se greškom čija procena zavisi od stepena izraženosti.

Teške greške: Kraća ili uža, kao i špicasta njuška, slabo zubalo, klještasto zubalo, poje- dinačno klještast zub, jako labavi kapci, ulegnuta ili šaranasta leđa, nadgrađenost, prekrat- ka grudna kost jako u polje ili unutra postavljeni laktovi, kravlji stav, O stav ili uzak stav kako u mirovanju tako i u kretanju. Ravanisanje, ukočen ili sistem korak, svetla dlaka, nedostatak podlake.

Diskvalifikacione greške: Slabost u naravi, plašljivost na pucanj i divljač, predgriz ili podgriz, ukršteno zubalo, nedostajući zubi osim Pl, entropijum ili ektropijum, urođen prelomljeni ili kratak rep, nedostatak pigmenta, različita boja očiju.

N.B. Mužjaci moraju imati dva normalno razvijena i u skrotum spuštena testisa.

Karakteristike rase

Prikladan za stan

Odan

Prikladan za auto

Društven

Prikladan za decu

Teritorijalan

Prikladan za druge ljubimce

Lak za obuku

Zdravlje

Pas za rad

Inteligencija

Čuvar