05.09.2013 - 18:19

Nemački kratkodlaki ptičar (Deutsch Kurzhaar)

FCI  KLASIFIKACIJA (FCI No. 119)
GRUPA VII – Ptičari
Sekcija: 1 – Kontinentalni ptičari
Podsekcija: 1.1 – Tip kontinentalnih ptičara – Brak
Sa radnim ispitom

Upotreba: Mnogostruko upotrebljivi lovački pas.

Istorijat: Istorija Nemačkog kratkodlakog ptičara počnje psima koji su se upotrebljavali kod lova na pernatu divljač mrežom, pre svega u mediteranskim zemljama i kod lova tra- ganjem. Preko Francuske, Španije i Flandrije došli su ptičari na nemačke dvorove. Najvažnija osobina ovih pasa bila je markiranje. Još više se tražio marker pošto je proizvedena (1750) prva dvocevka. Ispred psa je ubijana »leteća divljač u letu«. To je bio početak prelaska od čistog markirera ka mnogostrano upotrebljivom lovačkom psu. Kao odlučujuća podloga za izgradnju i razvoj uzgoja pojavljuje se 1897. »Knjiga o uzgoju kratkodlakog nemca«. Princ Albreht od Solms-Braunfelda bio je taj, koji je postavio karakteristike rase, pravila ocenji- vanja oblika tela i, na kraju, i jednostavna pravila ocenjivanja za lovačke pse. Danas kratkod- laki nemački ptičar prolazi kroz filter uzgojnih i ispitnih pravilnika. U standardu se utvrđuje kako treba da bude građen mnogostrani lovački upotrebni pas, Nemački kratkodlaki ptičar. To ga čini sposobnim da ispunjava sve zahteve u lovu do u duboku starost.

Opšti izgled: plemenit, harmoničan pas, čija telesna građa obezbeđuje snagu, izdr- žljivost i brzinu. Uspravno držanje, „tečne” spoljne linije, suva glava, dobro noseći rep, tvrda, sjajna dlaka i široki harmonični pokreti podvlače njegovu plemenitost.

Proporcije: dužina trupa trebalo bi malo da prekoračuje visinu grebena.

Držanje i karakter: čvrst, uravnotežen, pouzdan, obuzdani temperament, ni nervozan, ni plašljiv, ni agresivan.

Glava: Suva, markantna, ni prelaka, ni preteška; u širini i dužini odgovarajuća obliku tela i polu.

Gornji deo glave

Lobanja: Dovoljno široka, ravno zaobljena lobanja, slabo izražena potiljna kvrga, čeona brazda nije duboka, raspoznatljivo obrazovani lukovi obrva.

Stop: samo umereno izražen.

Lice

Nosna pečurka: malo isturena, otvori nosa dovoljno široki, visoki i pokretni. Načelno su braon, međutim, crni kod crnih ili kod sivih pasa. Samo kod bele osnovne boje dozvoljena je boja mesa ili pegav nos.

Njuška: duga, široka, duboka i snažna, da bi olakšala psu pravilno nošenje divljači. Grbina nosa pokazuje, gledano sa strane, laku izbočinu na svim prelazima, od plemeito oblikovanog ovnujskog nosa do malog uzvišenja iznad prave linije, kod mužjaka jače izraženo. Sasvim ravan nosnik je isto još dozvoljen, manje je lep, a ulegnut (konkavan) nosnik je teška greška.

Usne: priljubljene, ne mnogo prelazeće, dobro pigmentirane. Padaju od nosa do tačke razdvajanja skoro vertikalno, a zatim idu u pljosnatom luku ka umereno izraženom uglu usana.

Zubalo: Snažne vilice sa perfektnim, pravilnim i potpunim makazastim ugrizom, pri čemu gornji red sekutića bez međuprostora treba da prelazi preko donjeg, a zubi stoje otprilike vertikalno u vilici, sa 42 zdrava zuba, prema zubnoj formuli.

Obrazi: snažni, sa dobrim mišićima.

Oči: Srednje veličine ni buljave ni upale. Idealna boja im je tamno braon. Kapci dobro naležu.

Uši: postavljene umereno duge, visoko i široko usađene, ravne, bez uvrtanja, vise tesno uz glavu, dole tupo zaobljene. Niti mesnate niti prefinjene. Položene napred treba da se presecaju sa otprilike uglom usana.

Vrat: Dužina u harmoniji sa ukupnom slikom, prema trupu se polako širi. Zatiljak vrlo mišićav i lako zaobljen. Dobro naležuća koža na grkljanu.

Telo

Gornja linija profila: prava i lako padajuća.

Greben: jasan.

Leđa: čvrsta mišićava. Hrbatne izrasline treba da budu prekrivene muskulaturom.

Slabine: kratke, široke, mišićave, ravne ili lako zasvođene. Prelaz sa leđa ka slabinama nabrekao i dobro zatvoren.

Sapi: široke i dovoljno dugačke, nisu kratko odsečene i prema repu lako padajuće, dobro mišićave.

Grudi: više duboke nego široke sa dobro izraženim prednjim grudima i grudnom kosti koja treba da se pruža što je moguće više unazad. Grudna kost i lakatni zglob treba da su u istoj visini. Rebra dobro zasvođena, niti ravna niti bačvasta. Zadnja rebra dobro pružena.

Donji profili i trbuh: u elegantnom luku lako podignut naviše prema zadnjem delu, suva.

Rep: Visoko usađen, na početku jak pa se sužava, srednje dugačak. Za lovnu upotrebu skraćen za oko polovinu. U miru visi na dole, a u kretanju horizontalno nošen i ne previ- soko iznad linije leđa ili da ga nosi iskrivljeno. (U zemljama u kojima je zakonodavac doneo zakon o zabrani kupiranja, rep može da se ostavi prirodan. On bi trebalo da dostiže do skočnog zgloba i da se nosi pravo ili u obliku sablje).

Noge

Prednje noge

Opšte napomene: gledano spreda prave i paralelne; gledano sa strane dobro stojeće noge ispod tela.

Plećka: kosa i u nazad ravno nalegajuća lopatica. Snažna, suva muskulatura. Dobri uglovi između lopatice i nadlaktice.

Nadlaktica: što je moguće duža, sa dobrim i suvim mišićima.

Lakat: leži uz telo, mada ne stisnuto, nije izvinut ni na spolja ni na iznutra, postavljen daleko unazad. Dobar ugao između nadlaktice i podlaktice.

Podlaktica: prava sa dovoljno mišića. Snažne, ne grube kosti.

Šaplje: snažno.

Prednje došaplje: minimalni ugao podlaktice i prednjeg došaplja, nikada ne sme da bude strmo.

Prednje šape: Okrugle do oblika kašike, sa prstima koji stoje tesno jedan uz drugi i koji su dovoljno zaobljeni. Snažni nokti na prstima. Snažni, otporni jastučići. Stoje paralelno pri stajanju i u pokretu nisu uperene ni unutra ni upolje.

Zadnje noge

Opšte napomene: gledano otpozadi prave i paralelne. Dobri uglovi. Snažne kosti.

Butine: dugačke, široke i mišićave, dobar ugao između karlice i butine.

Kolena: snažna sa dobrim uglom između butine i potkolenice.

Potkolenica: dugačka, mišićava i žilava. Dobar ugao između potkolenice i zadnjeg došaplja.

Skočni zglob: Snažan.

Zadnje došaplje: Stoji uspravno, snažno.

Zadnje šape: okrugle do kašikaste, sa prstima koji su tesno jedan pored drugog i dovoljno zaobljeni. Snažni nokti na prstima. Jedri, otporni jastučići. Šape stoje paralelno pri stajanju i u pokretu nisu okrenute ni unutra ni upolje.

Kretanje: Osvaja prostor sa mnogo potisaka i odgovarajućim iskorakom, u prednjim i zadnjim nogama prav i paralelan; pri tome dobro držanje. Ravan (kao kad konj ravani) je nepoželjan.

Koža: jako naleze, bez bora.

Krzno

Dlaka: Kratka i gusta, treba da se oseća kao jedra i tvrda. Na glavi i na ušima treba da bude tanja i kraća, na donjem delu repa ne upadljivo duga. Ona treba da prekriva ćelo telo.

Boja: Braon, bez belega. Braon, sa malim belim ili isprskanim belezima na grudima i na nogama. Tamni braon šarac sa braon glavom, braon flekama ili tufnama. Osnovna boja tako opisanog psa nije baon sa belim ili bela sa braon, nego dlaka pokazuje jednu takvu mešavinu braon i bele boje, da iz ovoga nastaje neupadljiva spoljašnost koja je tako prak- tična za upotrebu u lovu. Na unutrašnjoj strani zadnjih nogu kao i na vrhu repa boja je često svetlija. Svetli braon šarac sa braon glavom, braon flekama ili tufnama ili bez fleka. Kod te boje u manjoj meri postoje braon dlake, preovladavaju bele dlake. Bela, sa braon oznakama na glavi, braon flekama ili tufnama. Crna boja u istim nijansama kao braon, odnosno, braon šarac. Žute opekotine su dozvoljene. Cvetovi i pegave usne su dozvoljeni.

Veličina: Visina grebena mužjaci: 62 do 66 cm, ženke: 58 do 63 cm.

Mane: Svako odstupanje od prethodno pomenutih tačaka mora se smatrati greškom, čije bi ocenjivanje trebalo biti u tačnom odnosu sa stepenom odstupanja.

Greška u odgoju, greška u polnom tipu.

Prekratka njuška.

Prejake ili premale usne.

Nedostajanje ukupna 2 zuba (Pl i M3), to jest, od ukupno 4 Pl i 2 M3 smeju da nedosta- ju najviše 2 zuba.

Previše svetio oko, svetložute oči ptica grabljivica.

Preduge, prekratke, preteške ili preuske ili uvrnute uši.

Viseća koža grla.

Laka šaranova leđa.

Prekratke sapi.

Preduboke grudi.

Rep se nosi previsoko preko leđne linije ili je jako savijen.

Upolje ili unutra okrenuti laktovi, tesni ili rašireni prsti, uzan ili širok stav.

Strme zadnje noge.

Laka krivonogost

Teške mane:

Kabasta, limfatična, grubo koštana konstrukcija tela.

Izraženi stop.

Nos u boji mesa ili sa flekama (sem kod bele osnovne boje).

Spicasta njuška. Konkavan nosnik.

Klještasti ugriz kao i parcijalna klješta. (Kod pasa u starosti od više od 4 godine takozvana starosna klješta nemaju uticaj na ocenjivanje, ukoliko neki nemački klub kratkodlakog nemca potvrdi, da je na prethodnoj izložbi odgajivača utvrđen korektni ugriz).

Očigledna šaranska leđa. Laka ulegnuta leđa.

Značajno nedostajuća dubina grudi. Nenaglašene prednje grudi. Suviše ravan ili bure- tast grudni koš.

Jako unutra ili jako upolje okrenut zglob lakta.

Mekano, prejako izduženo došaplje prednje noge.

Prednje došaplje koje je strmo.

Jako kravlji ili jako buretast stav kako za vreme stajanja, tako i u kretanju.

Strme zadnje noge.

Opruženi prsti.

Ravne šape.

Kabasti mehanizam za hodanje.

Odstupanja od više od 2 cm od pomenute visine leđa.

Diskvalifikacione mane:

Gruba odstupanja od tipa pola.

Nedostatak od više od 2 zuba od ukupno 4 Pl i 2 M3. Nedostak jednog zuba ili više zuba (sem Pl i M3). Nevidljivi zubi važe kao nedostajući zubi, ako neki od nemačkih klubova nemačkog katkodlakog ptičara ne potvrdi, da je postojalo njegovo prisustvo na prethodnoj uzgajivačkoj izložbi ili ispitu.

Predgriz ili podgriz, unakrsni ugriz, kao i prelazni oblici toga.

Prekobrojni zubi, izvan reda zuba.

Procep između vilica i usana.

Jako opušteni kapci, ektropium, entropium, distichiasis (dupli red trepavica).

Jako spuštena leđa, deformacija kičme.

Deformisani grudni koš, na primer, »spuštene grudi«.

Vučji prsti ili kandže.

Svaka vrsta slabosti jedinke.

N.B. Mužjaci moraju da imaju dva očigledno normlno razvijena testisa, koji se potpuno nalaze u mošnicama.

Karakteristike rase

Prikladan za stan

Odan

Prikladan za auto

Društven

Prikladan za decu

Teritorijalan

Prikladan za druge ljubimce

Lak za obuku

Zdravlje

Pas za rad

Inteligencija

Čuvar