05.09.2013 - 21:41

Kineski ćubasti (kukmasti) pas (Chinese Crested Dog)

FCI  KLASIFIKACIJA (FCI No. 288)
GRUPA  IX – Psi za pratnju i razonodu
Sekcija: 4 – Golokoži psi
Bez radnog ispita

Opšti izgled: Mali, živahan, dražesan pas, srednje snažnih do lakih kostiju. Telo simetrično, bilo da je bez dlake, sa čuperkom na šapama, glavi i repu, ili blago omotano mekim dlačnim velom.

Karakteristika: Postoje dva jasno različita tipa: finih kostiju („deer tzpe”), kao i naliven, snažne građe tela i kostiju.

Narav: Radostan, nikada ljutit.

Glava i lobanja: Blago zaobljena, duguljasta lobanja, obrazi fino isklesani, suvi i nenaglašeni, sužavaju se ka njušci. Blag stop ipak ne preterano naglašen. Glava je ravna i bez preteranih nabora. Dužina lobanje od potiljne kvrge do stopa jednaka je rastojanju od stopa do vrha nosa. Njuška se blago sužava, ipak nikada nije špicasta, suva je bez opuštenih usana. Nos je izražajna osobina rase: uzak, pri tome je u skladu sa njuškom. Dozvoljene su sve boje nosa. Ljupka glava sa ponosnim izrazom. Napete i tanke usne, U idealnom slučaju ćuba počinje na stopu i pruža se do predela vrata, pri čemu je u prednosti duža i talasasta Cuba. Dozvoljena je i oskudnija ćuba.

Oči: Toliko tamne da deluju crne. Belina nije, ili je samo neznatno uočljiva. Srednje velike, usađene daleko jedno od drugog.

Uši: Nisko usađene, najviša tačka korena uva nalazi se na liniji spoljašnjeg očnog ugla. Velike su i uspravno nošene, bez resa. Kod varijeteta „Powder Pups” dozvoljene su viseće uši.

Njuška/zubalo: Snažne vilice sa perfektnim, pravilnim, makazastim zubalom, pri čemu sekutići gornje vilice bez razmaka naležu na one iz donje.

Vrat: Vitak, suv, bez podgušnjaka, dug sa dražesnim prelazom u snažna pleća. U kre- tanju nošen visoko i blago savijen.

Prednji deo: Suve plećke čvrsto i dobro unazad postavljene. Duge, vitke noge, dobro postavljene pod telo. Laktovi priležu čvrsto uz telo. Došaplje fino, čvrsto i bliže vertikali. Šape ne smeju biti ni napolje ni unutra okrenute.

Telo: Srednje dugo do dugo, vitko. Prililčno široke i duboke grudi, ali nisu bačvaste. Grudna kost nije isturena, dopire do laktova. Stomačna linija srednje prikupljena.

Zadnji deo: Dobro zaobljen i mišićav, napete slabine. Čvrste, duge butine koje poste- peno prelaze u nisko postavljene skočne zglobove. Uglovanost zadnjih nogu mora biti takva da omogućavaju ravnu leđnu liniju. Zadnje noge imaju dobar međusoban razmak.

Šape: Ekstremno oblikovane zečije šape, uske, veoma duge sa jedinstvenim produženjem između prsnih zglobova u kojima se nalaze male koščice, što posebno važi za prednje šape, pri čemu postoji utisak kao da postoji dodatni članak. Nokti su bilo koje boje, srednje dugi. Odlakanost šape u idealnom slučaju ograničena je na prste, ali u svakom slučaju ne pruža se iznad šaplja. Šape nisu okrenute ni napolje ni unutra.

Rep: Visoko usađen. U kretanju nošen visoko ili postrano. Dug i završava se špicasto, prilično ravan, ni uvijen niti na stranu iskrivljen. U mirovanju prirodno padajući. Odlakanost (kićanka) duga i talasasta, pokriva zadnju trećinu repa. Dozvoljena je i slabija odlakanost repa.

Kretanje: Osvaja prostor, tečno i elegantno sa dobrim iskorakom i puno potiska.

Dlaka: Na nijednom delu tela veća odlakana mesta kože. On se oseća mek i topao. Kod „Powder puffa” postoji dlačni pokrivač od podlake kao mekan, dug dlačni ogrtač, a on je osobita oznaka.

Boja: Dozvoljena je svaka boja i kombinacija boja.

Veličina/masa: Idealna visina grebena za mužjaka 28-33 cm, za ženke 23-30 cm. Masa se znatno koleba, ali ne treba da prevazilazi 5,5 kg.

Greške: Svako odstupanje od gore navedenih tačaka smatra se greškom, čije ocenjivanje stoji u tačnoj srazmeri sa stepenom izraženosti.

N.B. Mužjaci treba da imaju dva normalno razvijena testisa, potpuno spuštena u skrotum.

Karakteristike rase

Prikladan za stan

Odan

Prikladan za auto

Društven

Prikladan za decu

Teritorijalan

Prikladan za druge ljubimce

Lak za obuku

Zdravlje

Pas za rad

Inteligencija

Čuvar