05.09.2013 - 16:26

Grčki gonič (Hellenikos Ichnilatis)

Hellenikos-Ichnilatis
Foto: ellinikosihnilatis.info

FCI  KLASIFIKACIJA (FCI No. 214)
GRUPA VI – Goniči, tregači po krvi i srodne rase
Sekcija 1 – Goniči
Podsekcija 1.2 – Goniči srednjeg  rasta
Sa radnim ispitom

Upotreba: Gonič sa veoma finim nosem i velikom izdržljivošću. Sam ili u čoporu, u lovu je veoma aktivan i pogodan je za ravne ili brdovite terene kao i za krševite i neprohodne oblasti. Glasa se glasno i milozvučno.

Opšti izgled: Pas srednjih proporcija, kratkodlak, crno/paležni, jak, pun snage, živahan i oštrouman.

Veličina i masa: Mužjaci 47-55cm, a ženke 45-53cm. Toleriše se ±2cm. Masa je 17-20kg.

Dlaka: Kratka, gusta, nešto oštrija, veoma ravna i na telo polegla.

Boja: Crna sa paležom. Mala bela fleka na grudima se toleriše. Vidljive sluzokože, nosno ogledalo i nokti su crni.

Glava: Duga, dužina je 4,35:10 visine grebena. Širina između jagodičnih kostiju ne srne biti veća od polovine ukupne dužine glave, odnosno indeks lobanje je ispod 50. Linije glave su divergentne.

Lobanja: Dužina joj je jednaka dužini nosnika ili je nešto manja. Blago je ravna. Potiljna kvrga je slabo istaknuta. Čelo je istinski široko, čeona brazda slabo naglašena. Istaknuti nadočni lukovi.

Njuška: Nosnik ravan ili kod mužjaka blago zaobljen. Dužina mu je jednaka dužini lobanje ili je nešto duži. Čeoni prelom je blago istaknut. Nosna pečurka leži u liniji nosni- ka i stoji preko prednje vertikalne granične linije usana. Vlažna je, pokretna i crno oboje- na. Nozdrve su dobro otvorene.

Vilice/usne: Snažne vilice sa perfektnim naspramnim lukom zuba, koji se zatvaraju kao klješta ili makaze. Snažni beli zubi. Prilično razvijene usne.

Oči: Normalne veličine, ni upale ni buljave. Iris je kestenjasto braon. Izraz živahan i inteligentan.

Uši: Srednje duge (približno polovina dužine glave). Usađene visoko odnosno iznad jagodičnih kostiju. Ravne, na vrhu zaobljene i vertikalno opuštene.

Vrat: Snažan, mišićav, bez podgušnjaka. Produžava se harmonično u pleća. Dužina srne biti 6,5/10 ukupne dužine glave.

Telo: Dužina tela je za oko 10% veća od visine grebena. Gornja linija je ravna i na slabi- nama blago konveksna. Donja linija se blago podiže.

Greben: Istaknut blago iznad leđne linije.

Grudi: Dobro razvijene, duboke, dopiru do laktova.

Rebra: Blago zaobljena.

Leđa: Duga, ravna.

Slabine: Blago olučaste, kratke, snažne, dobro mišićave. Stomak: Suv, blago prikupljen.

Sapi: Duge, široke, dobro mišićave, koso se produžavaju.

Rep: Nije dug, dopire najdalje do skočnog zgloba. Pre je visoko usađen. U korenu debeo, sužava se ka vrhu. U kretanju nošen sabljasto.

Prednje noge: Gledano od napred i sa strane vertikalne i ravne. Dobro mišićave i snažne.

Plećke: Kose, dobro mišićave i priležuće na grudni koš.

Nadlaktica: Kosa, mišićava i snažna.

Podlaktica: Ravna, duga, snažnih kostiju.

Šaplje: Suvo, nije istureno.

Došaplje: Izraženo dugo, snažno, pre je ravno, nije mekano.

Šape: Okruglaste, kompaktne, snažne, zaobljeni prsti dobro međusobno priležu. Snažni, savijeni crni nokti. Veliki, oštri izdržljivi jasučići.

Zadnje noge: Sa strane i od pozadi ravne i vertikalne.

Butina: Duga, snažna, dobro mišićava.

Potkolenica: Kosa, duga, snažna.

Skočni zglob: Suv, snažan, srednje visok, uglovan.

Došaplje: Snažno, suvo, dugo, gotovo ravno, bez zaperaka.

Šape: Kao prednje.

Kretanje: Brzo i lakonogo.

Greške: Svako odstupanje od navedenih tačaka smatra se greškom, čije ocenjivanje mora stajati u tačnoj srazmeri sa stepenom izraženosti.

Kratka i široka njuška.

Preduge ili prekratke uši, špicaste ili uvijene uši.

Prekratak vrat, podgušnjak, tanak ili predebeo vrat.

Gornja linija konveksna ili konkavna.

Previše opuštena ili prejako usukana donja linija.

Slabine ravne, uske.

Sapi kratke, uske, bez nagiba.

Bačvasti skočni zglobovi ili preusko postavljeni.

Prednje i zadnje došaplje prekratko ili predugo, mekano, slabo.

Zečije šape.

Rep dug, težak.

Isključujuće greške

Visina grebena iznad ili ispod tolerancije.

Dlaka, nosno ogledalo, oči i nokti druge boje od propisane.

Potpuna depigmentacija vidljivih sluzokoža.

Konkavan nosnik, veoma špicasta njuška.

Predgriz, podgriz.

Konvergentne linije glave.

Poluviseće uši.

Loš stav.

Prisustvo zaperaka.

Zavijen rep.

Karakteristike rase

Prikladan za stan

Odan

Prikladan za auto

Društven

Prikladan za decu

Teritorijalan

Prikladan za druge ljubimce

Lak za obuku

Zdravlje

Pas za rad

Inteligencija

Čuvar