05.09.2013 - 13:01

Eurasier (Eurasier)

Eurasier_Image_001
foto:en.wikipedia.org

FCI  KLASIFIKACIJA (FCI No. 291)
GRUPA V – Špic tip i primitivni tip pasa
Sekcija 5 – Azijski špicevi i srodne rase
Bez radnog ispita

Istorijat: Ukrštanjem čau čaua i vučjeg špica nastala je 1960. rasa koja je nazvana “Wolf-Chow” i posle ukrštanja sa samojedom 1973. preinačena u eurazir i priznata od FCI.

Opšti izgled: Harmonično građen, srednje veličine, špicoidan pas sa uspravnim ušima, različitih boja. Dlaka dužine koja još uvek konture tela čilni vidljivim. Srednje teških kostiju.

Proporcije: Dužina tela nešto je veća od visine grebena. Odnos između dužine njuške i dužine lobanje približno je isti.

Karakter: Samostalan, miran, uravnotežen, sa visokim pragom razdražljivosti, čuvar, oprezan, ne raduje se glasom. Jako izražena povezanost sa porodicom. Uzdržan prema strancima, bez agresivnosti. Bez lovačkog nagona. Za potpunu izgradnju ovih osobina eurazier traži stalan kontakt sa porodicom u kući i vaspitanje puno razumevanja ali ipak konsekventno.

Glava: Harmonična, ne preširoka lobanja, gledano odozgo i sa strane glava je klinasta. Nosnik i lobanja su paralelni.

Lobanja: Ravna regija čela sa dobro vidljivom čeonom brazdom, izražena potiljna kvrga.

Stop: Malo izražen.

Nos: Srednje veliki, nosna pečurka crno pigmentisana.

Njuška: Niti preduga, niti previše špicasta. Sužava se do nosne pečurke. Ravan nosnik i ivica donje vilice.

Usne: Ivica usana napeta i crno pigmentisana.

Vilice: Snažne, širok luk donjih vilica.

Zubi: Snažno, potpuno zubalo (42 zuba prema zubnoj formuli). Zagriz makazast ili
klještast. Premolari i molari u jednoj liniji, bez razmaka. Svi zubi postavljeni vertikalno u vilicu.

Oči: Tamne, srednje velike, ni upale niti buljave. Blago koso postavljeni kapci. Ivica kapaka crno pigmentisana i napeto priležuća.

Uši: Usađene sa međusobnim razmakom od oko jedne širine baze uva. Srednje velike i trouglaste. Vrhovi blago zaobljeni, uspravne. Vrhovi ušiju i sredina stopa čine približno jednakostranični trougao.

Vrat: Srednje dužine u harmoniji sa opštim izgledom. Dobro mišićav. Napeto priležuća koža na guši. Tačan prelaz ka telu.

Telo: Snažno, nije prekratko.

Greben: Naglašen.

Leđa: Čvrsta i ravna, veoma dobro mišićava.

Slabine: Dobre dužine i širine, veoma dobro mišićave.

Sapi: Ravne, široke i snažne.

Rep: Ravnog korena, okrugao i čvrst, dobre debljine, sužava se ka vrhu, žbunasto odlakan. Nošen je ka napred iznad leđa ili blago postrano zavijen ili zarolan. Opušten dopire do skočnog zgloba.

Grudi: Pružaju se do laktova. Rebra ovalno zakrivljena. Dobro razvijene predgrudi, ipak bez prenaglašavanja. Duga, daleko unazad pružena grudna kost.

Stomačna linija: Blago prikupljena.

Prednje noge: Gledano od napred ravno i paralelno postavljene. Sa strane posmatrano srednje uglovane. Nadlaktica i podlaktica gotovo iste dužine.

Plećke: Dobro mišićave, lopatice blago kose.

Nadlaktica: Srednje duga i dobro mišićava.

Laktovi: Priležući uz grudi.

Podlaktica: Srednje duga, dobro mišićava.

Saplje: Snažno.

Došaplje: Srednje dugo, gledano od napred potpuno ravno, a sa strane usmereno blago ka napred.

Šape: Ovalne, zatvorene, srednje zaobljene. Snažni, tamno pigmentisani nokti. Čvrsti dobro ispunjeni, crno pigmentisani jastučići. Gusta dlaka između jastučića.

Zadnje noge: Gledano od pozadi postavljene ravno i paralelno. Posmatrano sa strane srednje uglovane. Butina i potkolenica gotovo iste dužine.

Karlica: Postavljena blago koso.

Butina: Srednje duga i jako mišićava.

Koleni zglob: Stabilan, nije prejako otvoren.

Potkolenica: Srednje duga, dobro mišićava.

Skočni zglob: Nije postavljen nisko, stabilan, ni uvrnut ni izvrnut.

Došaplje: Dobre dužine i širine, gledano sa strane postavljeno vertikalno.

Šape: Ovalne, zatvorene, srednje zaobljene. Snažni, tamno pigmentisani nokti. Čvrsti, dobro ispunjeni, crno pigmentisani jastučići. Gusta dlaka između jastučića.

Kretanje: Osvaja prostor, sa puno potiska i dobrim iskorakom.

Koža: Napeta, pigmentisana.

Dlaka: Na ćelom telu gusta podlaka i srednje duga priležuća pokrovna dlaka. Njuška, uši, lice i prednje strane nogu su kratkodlaki. Rep, zadnja strana prednjih nogu (zastavice) i zadnjih nogu (pantalone), prekriven dužom dlakom. Odlakanost na vratu, samo nešto duža nego na telu, bez okovratnika.

Boja: Dozvoljene su sve boje i sve kombinacije boja, izuzev čisto ble, belo prskanog i boje jetre.

Veličina: Mužjaci 52-60 cm, a ženke 48-56 cm.

Masa: Mužjaci 23-32 kg, a ženke 18-26 kg.

Idealno je mužjaci 56 cm i 26 kg, a ženke 52 cm i 22 kg.

Greške: Svako odstupanje od navedenih tačaka smatra se greškom, čije ocenjivanje mora stajati u tačnoj srazmeri sa stepenom izraženosti.

Isključujuće greške: Plašljivost, bojažljivost, preterana nepoverljivost. Agresivnost. Preklopljene uši, opuštene uši, obrve postavljene u dva reda. Ektropijum, entropijum, preduboko postavljene oči, premale oči. Nedostatak jednog sekutića ili očnjaka, takođe nedostatak jednog ili više P3 ili P4, kao i jednog ili više Ml ili M2. Anomalije u zagrizu. Prelomljen rep. Jak nedostatak pigmenta. Manjak polnih osobina.

N.B. Mužjaci treba da imaju dva normalno razvijena testisa, potpuno spuštena u skrotum.

Karakteristike rase

Prikladan za stan

Odan

Prikladan za auto

Društven

Prikladan za decu

Teritorijalan

Prikladan za druge ljubimce

Lak za obuku

Zdravlje

Pas za rad

Inteligencija

Čuvar