05.09.2013 - 12:00

Češki terijer (Cesky Terrier)

Cesky-Terrier
Foto: http://en.wikipedia.org/Pleple2000

FCI  KLASIFIKACIJA (FCI No. 246)
GRUPA III – Terijeri
Sekcija 2 – Niskonogi terijeri
Bez radnog ispita

Opšti izgled: Zahvaljujući svojoj telesnoj građi, ima odlične prirodne osobine za uspešan rad
u jamama, i za rad u poljima. Vrlo je izdržljiv i ako je kratkonog. U borbi sa divljim životinjama ili štetočinama veoma uporan, ali nije tvrdoglavo agresivan (oštar). Sposoban za prilagođavanje, što ga čini prijatnim pratiocem i u kući i za decu. Njegova pastelna boja daje dlaci lep sjaj svile.

Glava: Dugačka u odnosu na proporcije psa. Nos je dobro razvijen i lepog oblika. U pasa sivo plave boje nos je crn, dok u pasa sivo kestenjastih ili boje svetle bele kafe, nos je boje jetre. Nosnik je prav. Usne su mesnate, čvrsto su priljubljene. Vilice su snažne, a zubi su makazasti do klještastog zagriza. Stop nije naglašen, ali je vidljiv. Čeona kost obrazuje sa uzdužnom osom nosnika dobro izraženi ugao. lobanja između ušiju nije tako široka i postepeno se sužava prema očnim lukovima. Arkadni lukovi su blago povijeni. Čeona brazda slabo je naznačena, a potiljačna kost je uočljiva. Žvakaći mišići ne treba da budu jako izraženi. U celini je u obliku tupog, dugog i ne tako širokog paralelopipeda, zalupljenih uglova.

Oči: Srednje krupne, ipak nešto upale, ljupkog izraza. Oči su skoro potpuno prekrivene dlakom. U pasa sivo plave boje oči su mrke do tamno mrke boje, u pasa boje svetle kafe oči su svetlije (od kestenjaste do svetio kestenjaste). Očni kapci su crni u pasa sivo plave boje, a u pasa boje svetle bele kafe kapci su boje jetre.

Uši: Srednje velike, viseće, tako da prekrivaju usni otvor. Relativno visoko usađene i potpuno priležu uz obraze. Uši su trouglastog oblika a najkraća strana je na preklopu uveta.

Vrat: Srednje dug, koso nošen i proporcionalno snažan. Koža pod gušom je malo opuštena ali ne sme da stvara podgušnjak – fanon.

Prednje noge: Plećka mišićava, lopatica dobro položena i pokretljiva. Laktovi su odvojeni od trupa, slobodni, ali ne smeju da budu prema trupu uvijeni niti u polje izvrnuti. Prednje noge prave i snažnih kostiju, pokreću se pravo napred, paralelno sa osom trupa. Šape velike pribranih prstiju i sa snažnim noktima. Tabani puni i dobro razvijeni.

Trup: Telo je srednje dužine. Leđna linija je prava i samo je neznatno šaranasta u slabinskom delu leđa. Grudni koš je više zaobljen nego što je dubok (nije previše spušten). Idealan obim grudi, meren iza laktova iznosi 40-45 cm. Rebra su zaobljena. Slabinski deo leđa je mišićav, srazmerno dug, širok i blago zasvođen (šaranast). Trbuh, posmatran u nje- govoj najudaljenijoj tački od rebara prema zadnjim nogama, je prilično prostran (širok). On je samo neznatno pribran. Slabine (gladne jame) su ispunjene. Sapi su vrlo razvijene,
mišićave i blago oborene (kose).

Zadnje noge: Zadnje noge su snažnih kostiju sa mišićavim butinama. Potkolenica je relativno kraća, unazad koso položena tako da su zadnje noge otvorenije uglovane. Koleni zglob relativno visoko postavljen i snažno razvijen. Šape manje od šapa prednjih nogu. Zadnje noge su paralelne, a u kretanju korak je slobodan i dug.

Rep: Dug oko 18-20 cm i srazmerno znažan. Ne treba da bude suviše visoko usađen. U mirovanju visi na dole ili sa blago podignutim vrhom. Kada je pas uzbuđen, sabljastso nosi rep, vodoravno ili neznatno više.

Odlakanost i boja: Terijeri ove rase odgajaju se u dve osnovne boje: sivo plava (štenci su na štenjenju crni) i kestenjasto do svetle boje bele kafe (štenci su na štenjenju kestenjasto čokoladne boje). U obe ove boje dozvoljene su žute, sive ili bele oznake. Obično se javljaju na glavi (na obrazima i na njušci), na vratu, grudima i na trbuhu, pa čak i na krajevima nogu i pod repom. Po koji put ima beo vrh repa i belu ogrlicu. Osnovna boja mora da prekriva najveći deo površine tela. Dlaka prema godišnjem dobu i po potrebi treba da je sečena makazama: trimovana. Na prednjem delu glave ne treba da bude šišana, već da stvara gustu bradu i jake obrve. Ne treba da bude šišana ni na nogama, ni na grudnoj kosti, ni na trbuhu. Prelaz između šišanih (trimovanih) i nešišanih površina treba da bude postepen, a ne nagao. U pasa koji se pripremaju za izložbu, dužina dlake na vratu i leđima ne sme da bude veća od 1,5 cm. Posle sisanja dlaka izgleda svetlija, tanja i blago talasasta. Kad poraste ona postaje tamnija, talasasta, pa čak i kovrdžava. Po čitavom telu dlaka treba da je gusta i sjajna kao svila. Kod plavo sivih pasa koža je sive boje, a kod pasa svetio kestenjaste boje kafe ona je boje mesa.

Visina i težina: Greben od 27-35 cm. Težina od 6-9 kg.

Kretanje: Pokreti prednjih i zadnjih nogu su slobodni i usmereni pravo unapred. Iskoračaj u hodu i kasu je tako veliki da pas može bez teškoće da prati čoveka u hodu. Galop je laganiji ali vrlo izdržljiv. Treba pridavati veliki značaj pravilnoj građi nogu i njihovim pravilnim kretanjima.

Mane: Kratka, lakša ili šiljata njuška sa slabo razvijenim zubima. Predgrizač ili podgrizač. Boja nosa koja odstupa od standardom propisane. Suviše krupne, buljave oči. Suviše svetle oči u pasa sivo plave boje. Entropija ili ektropija. Preduge ili prekratke uši, ili drugačijeg oblika ili na drugi način usađene i nošene, nego što je propisano standardom. Krive prednje noge. Preveliki obim grudnog koša (preko 50 cm). Prekratka, preduga, sedlasta (meka) ili šaranasta leđa. Nepravilni stavovi zadnjih nogu. Nepravilno kretanje. Savijen ili iznad leđa nošen rep. Suviše meka ili suviše oštra (kostrestasta) dlaka. Bele oznake koje prekrivaju više od 20% površine tela i beline na glavi. Nežan kostur. Nervozni, bojažljivi ili histerični psi.

N.B. Mužjaci treba da imaju dva normalno razvijena testisa, potpuno spuštena u skrotum.

Karakteristike rase

Prikladan za stan

Odan

Prikladan za auto

Društven

Prikladan za decu

Teritorijalan

Prikladan za druge ljubimce

Lak za obuku

Zdravlje

Pas za rad

Inteligencija

Čuvar