04.09.2013 - 16:07

Briješki ovčar (Berger de Brie)

Aramis-briard
foto:de.wikipedia.org

FCI  KLASIFIKACIJA (FCI No. 113)
GRUPA I – Ovčarski psi i psi terači stoke (osim švajcarskih pastirskih pasa)
Sekcija: 1 – Ovčarski psi
Sa radnim ispitom

Opšti izgled: Rustičan, gibak, mišićav i dobro proporcionalan pas sa živahnim i otresitim kretanjem. Uravnotežene naravi, niti agresivan niti plašljiv.
Greške: Agresivan, mlitav, plašljiv, tupav.

Veličina: Mužjaci 62-68, ženke 56-64 cm. Dužina tela mora biti veća od visine grebena. Brijard je duguljast.

Greške: Kvadratičnost isključuje odličnu ocenu. Mužjaci viši od 68 cm i ženke više od 64 cm.

Diskvalifikacija: Niži od donje granice i više od 2 cm viši od gornje granice. Psi koji ne dostignu donju granicu ne dobijaju uzgojnu dozvolu.

Glava: Snažna, duga, izražen stop koji mora biti tako smešten da je rastojanje od vrha nosa do stopa jednako onom od stopa do potiljne kosti. Prekrivena dlakom koja pravi bradu i brkove. Obrve blago prekrivaju oči.

Greške: Kratka ili preduga glava, disharmonija između njuške i lobanje. Glava neproporcionalna u odnosu na telo. takva odlakanost glave da joj nije prepoznatljiva forma. Nedovoljna brada, brkovi, obrve. Isuviše izražen ili nepostojeći stop.

Diskvalifikacija: Jako izražene navedene greške.

Čelo: Veoma blago zaobljeno.

Greške: Isuviše ravno, prejako zaobljeno, previše ka očima padajuće.

Nosnik: Pravolinijski.

Greške: Predug, preuzak, prekratak, iskrivljen.

Njuška: Niti uska niti špicasta.

Greške: Špicasta, uska ili široka, opuštene usne.

Nos: Više četvrtast nego okrugao. Nosna pečurka uvek crna, snažna sa dobro otvorenim nozdrvama.

Greške: Mala nosna pečurka, „stopljena”, špicasta, druga boja osim crne, tragovi tačkaste pigmentacije.

Diskvalifikacija: Nosna pečurka braon ili svetlija, kao i isprekidana pigmentacija.

Zubalo: Snažno, belo i perfektno zatvarajuće makazasto zubalo.

Greške: Nedostatak jednog sekutića, oštećeni zubi, blag predgriz ili podgriz, pri tome bez gubitka kontakta zuba. Nedostatak jednog premolara. Nedostatak dva sekutića. Nedostatak dva premolara.

Diskvalifikacija: Jak predgriz ili podgriz kod koga nema kontakta zuba. Nedostatak 2xP1 ili tri zuba bez obzira koja.

Oči: Vodoravne, dobro otvorene, pre su velike nego male, nisu bademaste, tamne boje, inteligentnog i mirnog izraza. Sive oči kod sivog brijara ne treba kažnjavati.

Greške: Male, bademaste ili svetle oči.

Diskvalifikacija: Nejednaka boja očiju, plašljiv pogled, presvetle oči.

Uši: Visoko usađene, prvenstveno kupirane i uspravno nošene. U slučaju da su u prirodnom obliku pre su kratke nego duge i nisu priležuće. Kod istog kvaliteta prednost ima pas čije kupirane uši stoje uspravno. Dužina nekupiranih ušiju ne treba da prevazilazi polovinu ukupne dužine glave, pre su nešto kraće. Uvek ravne i prekrivene dugom dlakom.

Greške: Preduge ili loše nošene uši. Prekratka dlaka.

Diskvalifikacija: Uvijene ili prenisko usađene (ispod linije očijuj uši. Kratkodlakost. Prirodno uspravno stojeće uši. Ugrađivanje hrskavice.

Vrat: Mišićav, dobro od pleća odvojen vrat.

Greške: Predug, pretanak ili prekratak vrat.

Grudi: Široke (za širinu šake između laktova), duge i dobro do laktova prostiruće.

Greške: Preuske, nedovoljno ili previše izražena dužina, isuviše ravna ili prejako zaobljena rebra.

Leđa: Ravna

Greške: Blago ulegnuta ili blago šaranasta.

Sapi: Malo kose, blago zaobljene.

Greške: Isuviše kose ili ravne sapi, ove greške još jače izražene. Sapi jasno višlje od grebena.

Noge: Dobro mišićave, snažne kosti, vertikalne.

Greške: Loš stav, labave plećke, butine blago isturene. Slabost u prednjem šaplju ili isuviše vertikalno došaplje, stajanje na prstima. Loš ugao plećke, kratka dlaka na nogama, tanke noge, slabe kosti.

Diskvalifikacija: Teške greške u stavu.

Rep: Nekupiran, dobro odlakan, na kraju čini udicu. Nisko usađen i nije postrano nošen. Mora dopirati do skočnog zgloba ili ga prevazilaziti, za najviše 5 cm.

Greške: Nešto kraći rep bez udice na kraju. Kratka dlaka. Nošen daleko iznad leđne linije ili nošen ispod stomaka. U kretanju nošen ispod stomaka.

Diskvalifikacija: Nošen iznad leđa prstenasto zavijen, ili opušteno ukrućeno nošen. Operacioni zahvati za korekciju ka poboljšanju nošenja repa.

Šape: Snažne, okrugle (imaju oblik između mačije i zečije).

Greške: Preduga, isuviše ravna i pljosnata šapa. Okrenute unutra ili napolje. Nedovoljno odlakane.

Diskvalifikacija: Teške greške u stavu.

Nokti: Crni

Greške: Sivi nokti.

Diskvalifikacija: Beli nokti.

Jastučići: Oštri.

Greške: Neelastični, isuviše ravni, isuviše mekani.

Prsti: Zatvoreni.

Greške: Raskrečeni prsti, predugi, isuviše ravni.

Dlaka: Uvrnuta, duga, suva (kozija) sa blagom podlakom.

Greške: Nedovoljno suva, blago uvijena, nedostajuća podlaka. Za uzgojnu dozvolu u poslednjem opadanju za 6 meseci unazad. Prekratka dlaka. Fina dlaka.

Diskvalifikacija: Kraća od 7 cm. Meka ili vunasta dlaka.

Boja: Dozvoljene su sve jednoobrazne boje osim niže navedenog. Tamnije boje su bolje. Ne smatra se dvobojnošću nešto svetliji ton na vrhovima dlaka, što nije ništa drugo nego početak depigmentacije. Jedna takva boja mora biti u istom tonu, samo nešto svetlija. „Tan” boja mora biti topla i ujednačena, ni svetla ni izbledela.

Greške: Crna sa poviše crvenkastog odsjaja. Nedovoljno topao “tan”. Bela fleka na grudima. Prejaka karbonizacija, na granici formiranja plašta. Veoma svetao ili isuviše izbledeo “tan”.

Diskvalifikacija: Bela boja, kestenjasta i mahagonibraon, dvobojnost, bele pruge na grudima, bele dlake na vrhovima prstiju. “Tan” sa karboniziranim plastom. Isuviše svetle boje.

Primedba: Kod bikolora obratiti pažnju na boju kože, koja je plavičasta u području tamnih delova, a ružičasta na svetlijim delovima.

Zaperci: Dupli zaperci na zadnjim nogama. Psi dobrog tipa, ako imaju samo jedan zaperak ne smeju biti nagrađeni niti ostavljeni u uzgoju. Dupli zaperci moraju se sastojati od koštanog dela sa noktima, usađeni koliko je moguće niže ka zemlji i tako garantovati bolje izdanje noge.

Greške: Visoko usađeni (na polovini visine došaplja). Nedostatak dva nokta. Nedostatak jedne koštice u jednom duplom zaperku.

Diskvalifikacija: Jednostrani zaperci. Nedostatak duplih zaperaka. Nedostatak dve kosti u jednom duplom zaperku, i ako su nokti prisutni. Nedostatak jedne koščice u svakom pojedinačnom delu jednog duplog zaperka, iako su nokti prisutni.

N.B. Mužjaci moraju imati dva normalno razvijena testisa, potpuno spuštena u skrotum.

Karakteristike rase

Prikladan za stan

Odan

Prikladan za auto

Društven

Prikladan za decu

Teritorijalan

Prikladan za druge ljubimce

Lak za obuku

Zdravlje

Pas za rad

Inteligencija

Čuvar