04.09.2013 - 16:01

Boseron (Berger de Beauce)

boseron
foto:fr.maieutapedia.org

FCI  KLASIFIKACIJA (FCI No. 44)
GRUPA I – Ovčarski psi i psi terači stoke (osim švajcarskih pastirskih pasa)
Sekcija: 1 – Ovčarski psi
Sa radnim ispitom

Opšti izgled: Impozantan, jak, tvrd, pun snage, dobro građen i mišićav pas, bez svake tromosti. Sigurnost i neustrašivost pri pojavi.
Mane: Nedostatak oštrine i snage, plašljivost.
Diskvalifikacione mane: Nedostaci u tipu, pretežak, preslab plašljiv ili gefahrlich.
Veličina: Mužjaci 65-70 cm, ženke 61-68 cm.
Diskvalifikacione mane: Visina grebena iznad ili ispod granica.

Glava: Duga (2/5 visine grebena) proporcionalna u odnosu na telo.

Lobanja: Ravna ili od jedne ka drugoj strani blago zaobljena, središna linija slabo izražena, potiljna kost vidljiva. Glava dobro oblikovana, harmonična, ne teška. Stop slabo izražen i leži na sredini između potiljne kosti i vrha nosa. Širina lobanje i visina glave treba da su nešto manje od polovine ukupne dužine glave. Nosnik nije zaobljen, a iza nozdrva blago izbočen. Posmatrano sa strane nosnik je paralelan sa gornjom linijom lobanje.

Vilice: Ni uske, ni špicaste. Usne suve, zatvorene, bez izuzetka dobro pigmentisane. Gornja usna pokriva donju bez slobodnih visećih delova. U uglu usana grade laki „džep” koji ipak mora biti čvrst.

Zubalo: Snažno, beli makazasti zubi, pri čemu gornji sekutići pokrivaju donje bez gubljenja kontakta. Zubalo treba da je potpuno.

Nos: Nozdrve moraju odgovarati vilicama, ni uske ni velike, ipak dobro razvijene, crne. Posmatrano sa strane leže u produžetku gornje usne.

Oči: Leže horizontalno (kod vodoravno držane glave), tamne boje, ne svetlije od boje lešnika, posebno ako je palež svetliji. Očna jabučica uvek je okrugla, samo su otvori kapaka različiti, od rase do rase. Kod boserona je blago ovalan.
Izraz ovčarskog psa, oči otvorene, ne ljutite, plašljive ili divlje.

Uši: Visoko usađene. Ako su kupirane moraju biti uspravne, manje udaljeno jedno od drugog, više jedno ka drugom, vrbovima lako napred. Kod korektno nošenih ušiju produžetak linije koja deli vrat prolazi kroz sredinu usne školjke.
Nekupirane uši ne smeju priležući visiti, mada su poželjne ravne, čvrste uši. Nekupirane uši treba da su duge kao polovina ukupne dužine glave. Kod istovetnog kvaliteta pasa prednost ima pas sa kupiranim ušima.

Mane: Nešto ravnija ili okrugla glava. Prejaka ili nedovoljno vidljiva potiljna kost. Nosnik previše konveksan, uzan ili preširok. Napeto priležuće ili viseće usne. Ugao usana debeo i mlitav, nedovoljna pigmentacija, bolesno, žuto istrošeno zubalo.

Nedostatak zuba:
a)l sekutić ili jedan očnjak ili l molar – ne može CAC
b)2 mala premolara – ne može „odličan”
c)2 sekutića ili 2 očnjaka ili 2 molara – ne može „vrlo dobar”
d)3 mala premolara – ne može „vrlo dobar”
e)3 sekutića ili tri očnjaka ili 3 molara – nedovoljan
f)4 mala premolara – nedovoljan

Mane: Uske, kose prevelike nozdrve, kose napred postavljene, nedovoljno otvorene, svetle oči, plašljiv izraz, mekane, loše nošene uši, preduge ili naborane nekupirane uši, loše usađene.

Diskvalifikacione mane: Netipična, premala ili preteška glava. Nedostajući stop ili previše izražen stop, mala lobanja. Tanak ili kratak nosnik, prejako razvijene, opuštene, nedovoljno pigmentisane usne. Predgriz ili podgriz, nedostajući molari, nemogućnost pregleda zubala, rascepljen nos, druga boja nosa osim crne, presvetle oči, uši koje ne odgovaraju standardu. Netipičan oblik tela.

Građa tela: Boseron ne treba da je dug, niti da je kratak, već u svakom pogledu harmonično građen. Dužina tela prevazilazi visinu grebena za 1,5 cm kod mužjaka i 2 cm kod ženki. Vrat je mišićav i povezan dobro sa plećkama i ponosno nosi glavu. Grudi široke, duboke i duge. Obim grudnog koša veći je za 1/5 od visine grebena. Grudi dopiru do laktova. Lažna rebra su duga i gipka. Plećka srednje dužine i koso položena. Ravna leđa. Greben dobro izražen, slabine široke i dobro povezane sa leđima. Sapi samo blago padajuće. Koleni zglob nije jako uglovan. Potkolenica postavljena nešto unazad. Snažan skočni zglob duboko postavljen (ne u blizini zemlje, već na oko 1/4 ukupne visine) i sa potkolenicom gradi dobro otvoren ugao. Zadnje došaplje vertikalno, postavljeno nešto iza vertikale spuštene iz sedne kvrge. Podlaktica sa suvim mišićima. Prednje i zadnje noge paralelne bez obzira da li se gledaju sa strane ili od napred.

Mane: Telo nedovoljne ili prevelike dužine, slab ili debeo vrat, podgušnjak, nešto uže i slabe grudi. Plećka nešto ravnije ili suviše koso postavljena. Sapi jače padajuće ili suviše ravne, laka greška u uglovima.

Diskvalifikacione mane: Slabo razvijen grudni koš, bačvasta rebra, predebeo ili previše prikupljen stomak, predugo ili prekratko telo, nedostatak izražajnosti između pojedinih delova tela, neodgovarajuća uglovanost. Monorhizam, kriptorhizam i nedovoljno razvijeni testisi.

Rep: Dug, ne kupiran, nisko nošen, dužine najmanje do skočnog zgloba, bez nošenja u stranu, na vrhu blaga kuka.

Mane: Blago nošen u stranu, nešto jače izvučena kuka ili kravlji rep.

Diskvalifikacione mane: Kupiran, uvijen ili iznad leđa savijen rep, prejako izražena „kuka”, jako postrano nošenje, operacijom korigovan rep.

Dlaka: Veoma kratka na glavi, kratka, jaka, debela i polegla na telu. Duga 3-4 cm. Na zadnjem delu butine i donjoj strani repa lako ali bezuslovno sa resama. Ispod pokrovne dlake nalazi se veoma kratka, fina, gusta i paperjasta podlaka koja je prvenstveno misije sive boje. Ona ne srne ni u kom slučaju biti vidljiva kroz pokrovnu dlaku.

Mane: Preduga dlaka na glavi, neodovoljno razvijene ili presvetle rese, pregusta
priležuća dlaka, tendencija talasastoj (ovo je prisutno kada je na samoj priležućoj dlaci, na njenoj celoj dužini prisutna blaga savijenost, u tom slučaju se kaže da dlaka pokazuje tendenciju ka talasastosti)

Diskvalifikacione mane: Prenaglašeno odlakana glava, prekratka ili preduga dlaka. Nedostatak resa ili podlake.Kroz pokrivnu dlaku vidljiva podlaka. Profinjena, kuštrava, zavijena dlaka. Ona se smatra zavijenom kada nije kuždrava, još je ravna i polegla.

Šape: Snažne, okrugle. Nokti su crni. Jastučići čvrsti ali elastični.

Mane: Nedovoljno kompaktne šape, predebeli ili nedovoljno elastični jastučići.

Diskvalifikacione mane: Raširene ili takve šape koje ne omogućavaju normalan rad.

Zaperci: Zadnje noge moraju na svojoj unutrašnjoj strani da nose duple zaperke, koji čine dva jedan od drugog odvojena „palca”, i smešteni su sasvim blizu šapa. (njihovo prisustvo omogućava jedna veća noseća površina).

Mane: Previsoko postavljeni zaperci ili takvi da su samo u formi dva, jedan preko drugog, čaporka.
Dupli „vučiji” zaperci na prednjim nogama.

Diskvalifikacione mane: Jednostruki ili nedostajući zaperci.

Boja
a)Crn sa paležom (dvobojan), takozvani „crveno čarapast”. Crna boja mora biti čista, palež veveričije crven i raspoređen je kako sledi: crvene fleke iznad očiju, postrano na njušci koje se prostiru do obraza i ne smeju dosezati do korena ušiju. Dve crvene fleke na grudima izgledaju kao jedna velika. Guša i regija oko analnog otvora su crveni. Crveno od šapa i došaplja treba da se na gore mesa sa crnim i ne srne više od 1/3 ukupne dužine noge da pokriva, pri tome na unutrašnjoj strani noge dopire nešto dalje. Dozvoljeno je nekoliko belih dlaka na grudima.
b) Harlekin – sivo, crno i crveno (trobojno). Dlaka je na istim delovima siva i crna ili više crna nego siva. Palež pokriva iste delove kao kod dvobojnih pasa.

Mane: Nedovoljno čista crna boja, nedovoljno stapanje crvene sa crnom bojom. Previše svetao ili prelaman palež, ili premalo ili previše paleža. Mala bela fleka na grudima. Kod harlekina presvetla ili previše rasprostranjena siva boja.

Diskvalifikacione mane: Bela fleka na grudima, previše raširen palež, druge osim crveno predviđenih oznaka. Kod harlekina isuviše sive, jedna siva ili jedna crna strana, crvene oznake pomešane sa sivim dlakama, potpuno siva glava.
Greške treba kvalifikovati na osnovu stepena izraženosti. Sve što upućuje na degeneraciju vodi ka diskvalifikaciji, kao što su nepigmentisane fleke, nedostatak pigmenta, pomešane boje.

Držanje: Boseron se ocenjuje u prirodnom stavu. Izlagači mogu popraviti postavku svog psa, ipak sudija mora uzeti u obzir prirodno držanje.

Kretanje: Mora biti bezuslovno ocenjeno. Jedan pastirski pas se ne može ocenti u mirovanju. Kretanje mora biti slobodno i elastično pri čemu noge paralelne. Sudija se nalazi ispred ili iza psa. Pas kome nedostaje stabilnost pri kretanju je feleričan. Različite vrste kretanja su korak, kratak kas, dug kas, galop. Boseron mora pokazivati dugi kas.

Mane: Loše držanje, sputano ili nedovoljno osvajajuće kretanje, kratak kas, nagnutost pri sporom kretanju, ravanisanje.

Diskvalifikacione mane: Nemogućnost ocene u stavu i kretanju, kretanje atipično za ovčarskog psa.

Narav: Boseron mora biti miran – hrabar. Psi koji pokazuju agresivnost, strašljivost ili preteranu plašljivost moraju se diskvalifikovati.

Karakteristike rase

Prikladan za stan

Odan

Prikladan za auto

Društven

Prikladan za decu

Teritorijalan

Prikladan za druge ljubimce

Lak za obuku

Zdravlje

Pas za rad

Inteligencija

Čuvar