05.09.2013 - 19:51

Bohemijski ptičar oštre dlake – Češki Fousek (Cesky fousek)

ceski fusek
foto:cesky-fousek.net

FCI  KLASIFIKACIJA (245)
GRUPA VII – Ptičari
Sekcija: 1 – Kontinentalni ptičari
Podsekcija: 1.3 – Tip Grifon
Sa radnim ispitom

Poreklo: Češki fousek je pre I Svetskog rata bio najčešće sretani lovački pas grube dlake, na području današnje ČSR. Svetski rat i njegove posledice sredinom dvadesetih godina dovele su skoro do izumiranja češkog fouseka. Pristupilo se obnavljanju rase. Osnove za obnovu bile su neke po poreklu tipične jedinke, od kojih se planskim uzgajanjem dobio savremeni tip češkog fouseka, koji sada po broju zauzima drugo mesto među lovačkim psima ČSR.

Opšti izgled: Lovački pas srednje visine, oštre dlake sa urođenim osobinama za rad na polju, vodi i šumi. Svestrano upotrebljiv pas. I pored njegove urođene oštrine prema štetočinama, lako se vodi i čoveku je vrlo odan.

Glava: Glava suva, dosta uzana i dugačka. Visoko na vrat usađena.

Nosnik: Nosnik je nešto duži od lobanje, blago zasvođen. Nosna pečurka je šira, sa otvorenim nozdrvama i osetljivim njuhom. Boja nosne pečurke mora uvek da bude tamno- kestenjasta. Nos se sužava od očiju prema nosnoj pečurci.

Usne: Usne su srednje razvijene i dobro se zatvaraju, pri čemu gornja usna nešto malo pokriva donju.

Vilice: Vilice su snažne, jasno su ocrtane i mišićave. Zubalo je snažno, makazasto i pot- puno.

Stop: Srednje izražen, ali prema čelu naglašeniji.

Lobanja: U gornjem čeonom delu normalno izbočena i neznatno zaobljena, kod mužjaka je nešto šira nego kod ženki.

Očni lukovi: Jasno su izraženi, tako da izazivaju utisak kao da je glava uglasta i grade duboke očne duplje.

Potiljna kost: Slabo je izražena.

Oči: Bademastog su oblika i imaju dobroćudan izraz i pokazuju oštroumnu prirodu. Duboko usađene, boje tamnog ćilibara do tamno kestenjasto. Očni kapci moraju dobro da naležu na oči i da ih potpuno zatvaraju. Dobro su razvijeni, sivo-crne boje.

Uši: Visoko su i široko usađene, ka vrhu se sužavaju. Dužina ušiju dostiže 2/3 dela obraza, a vrh je blago zaobljen. Uši treba dobro da naležu na glavu.

Vrat: Srednje je dužine sa dobro razvijenom muskulaturom, ali ipak suv i u grebenu visoko usađen. Vrat je normalno zasvođen.

Prednje noge: Plećke se odlikuju dobro razvijenom muskulaturom. Pravilno koso postavljene. Sa kostima nadlaktice čine tup ugao. Lakat je jake građe, dobro povezan sa mišićima. Podlaktica vertikalna i prava, sa izraženom, suvom muskulaturom. Došaplje je relativno kratko skoro vertikalno, samo blago napred iskošeno. Šape stisnutih prstiju, kašikastog oblika sa dobro zasvođenim prstima čvrstih noktiju, sivo crne do crne boje. Tabani puni i čvrsti, potpuno pigmentisani. Između prstiju se nalazi zakržljali ostatak kožice za plivanje.

Trup: Prsa sa plećkama sačinjavaju gledano spreda oblik lire. Grudni koš je ovalan, a njegova dužina je u srazmeri prema opštoj telesnoj građi. Donji deo grudi dopire bar do lakatnog zgloba. Prsa dobro razvijena. Gledano sa strane imaju jasno izraženu grudnu kost. Rebra pravilno zasvođena čitavom dužinom grudnog koša. Kratka i zdepasta leđa se spuštaju od dobro izraženog grebena, ka sapima. Slabine kratke, relativno široke i malo zaobljene. Trbuh pribran omogućuje dobro kretanje ali ne sme da ostavi utisak mršavosti. Sapi blago nagnute, dosta široke i dovoljno dugačke. Krsna kost je tako postavljena da ne utiče na držanje repa, koji nosi horizontalno ili samo neznatno nagore.

Zadnje noge: Karlica odgovarajuće dužine, butine široke sa dobro razvijenom muskulaturom. Koso unazad postavljene, podkolenice imaju pravilan ugaoni položaj, koji omogućava lagodno kretanje. Skočni zglob nije suviše visok, suv, sa dugačkom, samo neznatno strčećom petnom kosti. Zadnje došaplje skoro vertikalno, kratko i relativno snažno. Šape kao i prednje. Zaperci se otklanjaju.

Rep: U produžetku linije leđa. Srednje jačine. Skraćuje se za 3/5 dužine.

Dlaka: Dozvoljene boje dlake su: tamno bela sa kestenjastim pločama ili bez njih, kestenjasti i prskani znaci na prednjem delu grudi i na donjem delu prednjih nogu, ili kestenjasto bez oznake.

Postoje tri vrste dlake:

Podlaka meka, gusta kao vuna, 1,5 cm duga, što sprečava prodiranje vlage ka koži, a leti se skoro sasvim izgubi.

Pokrovna dlaka duga 3-4 cm, odgovarajuće tvrdoće i gruba, dobro naleže.

Čekinje dugačke 5-7 cm, naročito tvrde i ravne.

Naročito su izražene na prednjem delu grudi, na liniji leđa, na slabinama na nogama je napred kraća i grublja, a na zadnjoj strani duža i stvara zastavice. Rep ne sme da ima per- janicu.

Dlake na glavi: Donji deo obraza i usne, obrasli dužom i mekšom dlakom, obrazujući za ovu rasu tipičnu bradu. Dlake na obrvama su koso upravljene na gore. Čelo, gornji deo glave i obrazi pokriveni kratkom i oštrom dlakom. Uši su pokrivene mekšom i potpuno prijanjajućom dlakom.

Veličina: Plemeniti pas srednje veličine, njegova celokupna pojava odaje istrajnost i snagu. Visina grebena mužjaka 60-66 cm, a ženki 58-62 cm. Telesna težina mužjaka naj- manje 28 kg, a najviše 34 kg, a ženke najmanje 22 kg, ali najviše 28 kg.

Hod: Mehanika kretanja je potpuno pravilna kako u hodu tako i u kasu, pri čemu lini- ja leđa ostaje skoro bez ikakvog izbacivanja.

Tragovi stopala se u kasu skoro pokrivaju.

Mane: Kratka, klinasta ili okrugla glava, isturene (buljave) oči, prenisko usađene ili suviše dugačke uši, suviše kratak veoma jak vrat sa opuštenom kožom, nedovoljno razvijena prsa, slabo izražena grudna kost, nejasno istaknut greben, nepravilan odnos između dužine trupa i visine, suviše ravne sapi, otvorene ili zečije šape raskrečenih prstiju, tanka dlaka, suviše kratka ili suviše dugačka dlaka, slabo izražena obeležja brade, obrva, nedostatak pigmenta, pretežno bela boja dlake (šarenilo nije dozvoljeno), boje očiju van standardom dozvoljenih, šape suviše bujno obrasle dlakom.

Karakteristike rase

Prikladan za stan

Odan

Prikladan za auto

Društven

Prikladan za decu

Teritorijalan

Prikladan za druge ljubimce

Lak za obuku

Zdravlje

Pas za rad

Inteligencija

Čuvar