05.08.2016 - 11:04

Rotvajler mužjak star 9 meseci na prodaju

38db367cdf43e05b4e96916c12e51a10
Vrsta oglasa / Ads type: Prodaja / For sale
Mesec i godina rođenja / Birth date: 10/2015
Pol / Sex: Muški / Male
Cena / Price: 300 EUR
Kontakt / Contact: 0615701778
Napomena / Notes: Rotvajler mužjak star 9 meseci na prodaju

Rotvajler mužjak star 9 meseci na prodaju. Otac Rolex von Hause Pista Int Champ, šampion balkana Multi champ HD-A ED-0,Majka ines Ar Pedim Line 3xCac HD-a ED-O. Izuzetno lep i negovan pas. Cena 300e. Ilija Vujanovic 0615701778 ilijavujanovic@yahoo.com